Dasar Privasi

Sictec Infotech, Inc. (“Sictec Infotech”, “Syarikat”, “kami” atau “kami”) menghormati hak anda untuk privasi dan kami komited untuk melindunginya. Dasar privasi ini (“Dasar Privasi”) menerangkan amalan kami memproses data dari (i) pelawat ke laman web kami yang menghubungkan ke Dasar Privasi ini (“Laman Web”); dan (ii) pelanggan kami menggunakan Perkhidmatan kami (“Pelanggan”).

Untuk kejelasan, istilah “Perkhidmatan” bermaksud: sebarang Perisian yang disediakan oleh Syarikat (boleh dimuat turun di laman web kami, diprapasang pada peranti, boleh dimuat turun melalui laman web pihak ketiga, yang diperoleh pada medium fizikal seperti, tetapi tidak terhad kepada CD, DVD, Blu-ray, memory stick), sumber, termasuk kawasan muat turun, perkhidmatan yang ditawarkan di salah satu forum komunikasi laman web kami, maklumat produk, kemas kini, penambahbaikan, ciri baru, sokongan premium, jaminan lanjutan, versi dalam talian Perisian dan/atau penambahan apa-apa yang baru laman web.

Jika anda mempunyai soalan, komen atau aduan mengenai Dasar Privasi atau amalan data kami, sila hubungi kami di

Sictec Infotech, Inc

848 N. pelangi Blvd. Ste 9027

Las Vegas, NV 89107

Hubungi di Support@deftpdf.com

Jika anda mempunyai kebimbangan privasi atau penggunaan data yang tidak dapat diselesaikan yang kami tidak ditangani dengan memuaskan, sila hubungi penyedia penyelesaian pertikaian pihak ketiga yang berpangkalan di AS (percuma) di https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Pegawai Perlindungan Data Sictec Infotech, Inc

Jika anda mempunyai sebarang permintaan mengenai data yang dikumpulkan di bawah Dasar Privasi ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada, permintaan untuk membuang, memadam, meminda, mengubah atau memindahkan data, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami di: Support@deftpdf.com
Sila sertakan nama, alamat dan alamat e-mel anda dalam sebarang surat-menyurat supaya kami dapat menjawab pertanyaan atau permintaan anda.

Perubahan kepada Polisi

Kami berhak untuk mengubah suai Dasar Privasi ini pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlak kami, jadi sila semak dengan kerap, perubahan tersebut akan berkuatkuasa serta-merta selepas paparan Dasar Privasi yang disemak semula. Tarikh semakan terakhir akan ditunjukkan dalam tajuk “Terakhir Dikemaskini”. Penggunaan berterusan Perkhidmatan kami oleh anda berikutan pindaan tersebut merupakan pengakuan dan persetujuan anda terhadap pindaan tersebut kepada Dasar Privasi dan persetujuan anda untuk terikat dengan syarat-syarat pindaan tersebut. Sekiranya kami membuat perubahan penting pada dasar ini, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memberitahu anda di sini, melalui e-mel, atau melalui notis di Laman Web kami.

Kami telah memasukkan maklumat di bawah mengenai data mana yang dikumpulkan, bagaimana kami memproses dan menggunakan data anda, tetapi sebelum ini, kami ingin menerangkan asas yang kami lakukan:

(i) Apabila Pelanggan menggunakan Perkhidmatan kami atau membeli barangan dan perkhidmatan yang kami tawarkan, kami memproses Maklumat Peribadi Pelanggan untuk melaksanakan kontrak kami dengan Pelanggan;

(ii) Apabila pelawat mengakses Laman Web kami, kami mengumpul pengecam dalam talian tertentu; pengecam dalam talian sedemikian diproses di bawah asas sah kepentingan sah;

(iii) Untuk pemasaran langsung kepada Pelanggan, kami mempunyai kepentingan sah untuk memproses data tersebut; atau

(iv) Kami juga akan memproses Maklumat Peribadi anda di mana anda telah memberikan persetujuan kepada kami untuk berbuat demikian.

Pengumpulan Maklumat

Bergantung pada interaksi anda dengan kami (bermaksud, jika anda hanya melayari Laman Web kami, atau jika anda telah mendaftar ke Perkhidmatan kami dan membuka akaun, menggunakan Perkhidmatan kami, dll.), Kami mungkin mengumpulkan dua jenis maklumat mengenai anda, seperti berikut:

• Maklumat Bukan Peribadi: Jenis maklumat pertama adalah maklumat yang tidak dapat dikenal pasti yang mungkin tersedia atau dikumpulkan melalui penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Untuk menjelaskan, kami tidak menyedari identiti anda kerana maklumat tersebut (“Maklumat Bukan Peribadi”). Maklumat Bukan Peribadi yang dikumpulkan mungkin termasuk maklumat penggunaan agregat dan maklumat teknikal yang dihantar seperti (tetapi tidak terhad kepada): jenis sistem operasi, jenis penyemak imbas, keutamaan bahasa, masa dan tarikh anda mengakses Laman Web kami, tindakan anda dalam Perkhidmatan kami (contohnya, pendaftaran, halaman yang dilihat, dll.), penyedia perkhidmatan internet, data penyemakan imbas, pertanyaan carian, sejarah penyemakan imbas, dan anggaran geo-lokasi (peringkat negara).

• Maklumat Peribadi: Jenis maklumat kedua adalah maklumat yang boleh dikenal pasti secara individu, iaitu maklumat yang mengenal pasti individu atau mungkin dengan usaha yang munasabah mengenal pasti individu (“Maklumat Peribadi”). Maklumat Peribadi merangkumi sama ada: (i) maklumat hubungan seperti nama, nombor telefon, alamat, alamat e-mel, dan lain-lain, yang telah anda serahkan secara sukarela; dan (ii) alamat Protokol Internet (“IP”) anda dan alamat MAC atau pengecam dalam talian lain. Perhatikan bahawa, walaupun alamat IP dan MAC dianggap sebagai maklumat peribadi dalam banyak bidang kuasa (seperti EEA), terdapat beberapa bidang kuasa di mana data tersebut tidak dianggap sebagai Maklumat Peribadi. Oleh itu, kami menganggap maklumat tersebut sebagai Maklumat Peribadi, mengikut undang-undang yang berkenaan.

Anda tidak dikehendaki oleh undang-undang untuk memberikan kami apa-apa maklumat. Anda sentiasa boleh mengelak daripada memberikan kami Maklumat Peribadi tertentu; Walau bagaimanapun, anda mengakui bahawa ia boleh menghalang kami daripada menyediakan Perkhidmatan tertentu kepada anda.
Sekiranya kami menggabungkan Maklumat Peribadi dengan Maklumat Bukan Peribadi, maklumat gabungan akan dianggap sebagai Maklumat Peribadi selagi ia tetap digabungkan.

Maklumat yang kami kumpulkan dari pelawat Laman Web kami

Jenis Maklumat

Bagaimana Kita Menggunakannya?

Sekiranya anda menghubungi kami untuk mendapatkan sokongan, maklum balas atau pertanyaan lain, meminta untuk menerima sebut harga, sama ada melalui borang dalam talian yang tersedia di Laman Web, dengan menghantar e-mel kepada kami atau melalui cara komunikasi lain yang kami sediakan (seperti menghantar laporan pepijat atau mengisi tinjauan), anda akan diminta untuk memberikan nama dan alamat e-mel anda kepada kami.

Kami akan menggunakan maklumat ini semata-mata untuk tujuan menjawab pertanyaan anda dan memberi anda sokongan atau maklumat yang anda minta.

Pengguna boleh memberikan kami maklumat pihak ketiga yang mungkin termasuk Maklumat Peribadi. Sebagai contoh, jika pengguna meminta pihak ketiga menandatangani dokumen elektronik melalui Perkhidmatan kami, dia boleh memberikan alamat e-mel dan nama penuh pihak ketiga tersebut kepada kami.

Kami akan menggunakan maklumat ini semata-mata untuk tujuan menyediakan pengguna kami dengan perkhidmatan e-tandatangan yang diminta.

Jika anda secara sukarela melanggan komunikasi e-mel kami, anda akan diminta untuk memberikan kami alamat e-mel anda. Anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa menggunakan pilihan berhenti berlangganan dalam badan surat berita atau sebaliknya dengan menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami di Support@deftpdf.com

Kami akan menggunakan alamat e-mel anda untuk menghantar maklumat yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami dan untuk memastikan anda terkini mengenai Perkhidmatan baru, serta memberi anda petua yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami, dan e-mel promosi dan pemasaran.

Kami mengumpulkan alamat IP, alamat MAC atau pengecam dalam talian lain seperti kuki, ejen, pengecam peranti, dll. (“Pengenal Dalam Talian”)

Kami boleh mengumpul Pengenalpastian Dalam Talian pelawat kami secara langsung atau tidak langsung. Kami menggunakan ini untuk kepentingan sah kami (i) mengendalikan, menyediakan, mengekalkan, melindungi, mengurus, menyesuaikan dan meningkatkan Laman Web dan Perkhidmatan kami dan cara kami menawarkannya; (ii) meningkatkan pengalaman anda dengan Perkhidmatan; dan (iii) kepentingan sah kami mengaudit dan menjejaki statistik penggunaan dan aliran trafik.

Kami juga mengumpulkan Maklumat Bukan Peribadi teknikal tertentu (seperti yang diperincikan di atas) yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web seperti aliran klik anda, jenis penyemak imbas, masa dan tarikh, dll.

Kami menggunakan data teknikal ini untuk mengendalikan dan menguruskan Laman Web kami.

Semasa menggunakan Laman Web, anda dapat memuat naik kandungan tertentu ke blog dalam Laman Web (“Kandungan yang Dihasilkan Pengguna”).

Anda boleh memuat naik Kandungan Dijana Pengguna secara sukarela ke Laman Web. Sekiranya Kandungan Dijana Pengguna merangkumi sebarang Data Peribadi, data ini akan tertakluk kepada penggunaan anda.

Jika anda ingin mengakses bahan-bahan tertentu yang disediakan oleh kami seperti memuat turun kertas putih atau webinar yang ditawarkan oleh Syarikat melalui Laman Web kami, anda akan diminta untuk memberikan kami nama penuh, alamat e-mel, syarikat, industri, peranan pekerjaan dan negara anda.

Kami akan menggunakan maklumat ini untuk menyediakan anda dengan webinar atau kertas putih atau apa-apa bahan tambahan yang disediakan oleh kami. Kami juga akan menggunakan alamat e-mel anda untuk menghubungi anda atau menghantar maklumat yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami dan untuk memastikan anda terkini mengenai Perkhidmatan baru.

Sekiranya anda ingin menjadi penjual semula melalui Laman Web kami, anda akan diminta untuk memberikan nama penuh, alamat e-mel perniagaan, syarikat, URL laman web, nombor telefon dan negara anda kepada kami.

Kami akan menggunakan maklumat ini untuk menghubungi anda. Kami juga akan menggunakan alamat e-mel anda untuk menghantar maklumat yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami dan untuk memastikan anda sentiasa terkini mengenai Perkhidmatan baru.

Jika anda ingin meminta percubaan perniagaan Perkhidmatan kami, anda akan diminta untuk memberikan nama penuh, alamat e-mel, syarikat, nombor telefon dan negara anda kepada kami.

Kami akan menggunakan maklumat ini untuk menghubungi anda untuk memberi anda percubaan percuma Perkhidmatan. Kami juga akan menggunakan alamat e-mel anda untuk menghantar maklumat yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami dan untuk memastikan anda sentiasa terkini mengenai Perkhidmatan baru.

Sekiranya anda berminat untuk menyertai pasukan kami, dan ingin menyerahkan CV anda, melalui ADP, LLC, penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami yang menyediakan perkhidmatan perekrutan bagi pihak kami, anda akan diminta untuk memberikan nama, alamat e-mel, dan nombor telefon anda kepada kami. Untuk maklumat tambahan, sila lihat dasar privasi ADP yang tersedia di:
https://www.adp.com/privacy.aspx.

Penyediaan maklumat peribadi anda berkaitan dengan pengambilan adalah sukarela, dan anda menentukan sejauh mana maklumat yang anda berikan kepada kami. Kami tidak meminta atau memerlukan maklumat peribadi sensitif mengenai agama, kesihatan, orientasi seksual, atau hubungan politik yang berkaitan dengan pengambilan. Kami akan menggunakan maklumat yang anda berikan semata-mata untuk berkomunikasi dengan anda, untuk menguruskan proses pengambilan dan pengambilan pekerja kami, dan untuk mematuhi tadbir urus korporat dan keperluan undang-undang dan peraturan. Sekiranya anda diupah, maklumat tersebut boleh digunakan berkaitan dengan pekerjaan dan pengurusan korporat.

Maklumat yang Kami Kumpulkan dari Pelanggan dan Rakan Niaga

Jenis Maklumat

Bagaimana Kita Menggunakannya?

Anda boleh mendaftar sebagai Pelanggan melalui perkhidmatan kami, di mana anda akan diminta untuk mendaftar dan membuka akaun. Semasa aliran pendaftaran anda akan diminta untuk memberikan kami maklumat tertentu seperti nama penuh anda, alamat e-mel, anda akan diminta untuk membuat kata laluan, pada masa itu anda mewakili dan menjamin bahawa anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan butiran dan kata laluan anda. Anda mewakili dan menjamin bahawa anda tidak akan memberikan kami maklumat yang tidak tepat, mengelirukan atau palsu.

Kami akan menggunakan maklumat ini untuk tujuan melaksanakan kontrak kami dengan anda, menyediakan Perkhidmatan yang anda minta, dan menetapkan akaun anda. Kami akan menggunakan butiran hubungan anda untuk menghantar maklumat yang diperlukan berkaitan dengan Perkhidmatan dan penglibatan perniagaan kami (contohnya, menghantar mesej Selamat Datang kepada anda, untuk memberitahu anda mengenai sebarang kemas kini Perkhidmatan kami, menghantar invois yang berkenaan, dan komunikasi tambahan sekali-sekala yang berkaitan dengan Perkhidmatan) serta mengesahkan identiti anda.

Anda juga boleh memilih untuk log masuk dengan akaun rangkaian sosial anda (seperti Google, Facebook atau Microsoft). Akaun rangkaian sedemikian boleh memberi kami akses kepada maklumat tertentu tentang anda seperti yang disimpan di dalamnya (contohnya nama penuh, e-mel dan apa-apa maklumat lain yang anda buat umum).

Kami juga mengumpul Maklumat Bukan Peribadi teknikal tertentu (seperti yang diperincikan di atas) sebagai pelawat ke Laman Web dan seperti yang diperincikan di atas.

Lihat jadual di atas.

Dokumen yang dimuat naik oleh anda melalui Perisian dalam talian kami mungkin termasuk data peribadi.

Kami menggunakan data ini semata-mata untuk menyediakan Perkhidmatan, kami tidak mengumpul atau memproses data ini dan ia akan dipadamkan serta-merta selepas penyediaan perkhidmatan dan tidak lewat daripada 24 jam, selepas kali terakhir anda mengakses dokumen tersebut.

Bagaimana Kami Mengumpul Maklumat

Bergantung kepada sifat interaksi anda dengan Perkhidmatan, kami mungkin mengumpul maklumat seperti berikut:

(i) Secara automatik - kami mungkin menggunakan Kuki (seperti yang dihuraikan dalam bahagian di bawah) untuk mengumpulkan beberapa maklumat secara automatik.

(ii) Disediakan oleh anda secara sukarela - kami akan mengumpulkan maklumat jika dan apabila anda memilih untuk memberikan kami maklumat, seperti melalui proses pendaftaran, hubungi kami komunikasi, proses pembayaran, dll.

Hak Pengguna

Individu mempunyai hak untuk mengetahui maklumat yang kami simpan tentang mereka dan, dalam beberapa kes, untuk menyampaikan maklumat tersebut kepada mereka. Individu juga boleh meminta pengesahan kami sama ada kami memproses Maklumat Peribadi mereka atau tidak. Tertakluk kepada batasan dalam undang-undang yang berkenaan, individu juga berhak untuk mendapatkan daripada kami Maklumat Peribadi yang telah mereka berikan kepada kami dalam format berstruktur, biasa digunakan, dan boleh dibaca mesin, dan mungkin mempunyai hak untuk menghantar Maklumat Peribadi tersebut kepada pihak lain.

Hak utama di bawah undang-undang perlindungan data yang berkenaan berhubung dengan Maklumat Peribadi adalah seperti berikut: hak untuk mengakses sebarang maklumat yang diberikan kepada kami; hak untuk membetulkan; hak untuk memadam; hak untuk menyekat pemprosesan; hak untuk membantah pemprosesan; hak untuk mudah alih data; hak untuk mengadu kepada pihak berkuasa penyeliaan; dan hak untuk menarik balik persetujuan (setakat yang berkenaan).

Kami menyediakan anda dengan keupayaan untuk menjalankan pilihan dan kawalan tertentu berkaitan dengan rawatan kami terhadap Maklumat Peribadi anda, bergantung kepada hubungan anda dengan kami. Untuk maklumat lanjut, sila semak dasar hak pengguna kami dan borang dalam talian yang boleh didapati di: www.deftpdf.com/policy.

Jika anda ingin melaksanakan mana-mana atau semua hak di atas sila gunakan borang elektronik kami untuk menghubungi kami secara langsung mengenai permintaan hak pengguna yang berkenaan yang boleh didapati di: www.deftpdf.com/policy.
Di mana kami tidak dapat memberikan anda maklumat yang anda minta, kami akan berusaha untuk menjelaskan alasan untuk ini dan memaklumkan kepada anda tentang hak anda, termasuk hak untuk mengadu kepada pihak berkuasa penyelia. Kami berhak untuk meminta bukti yang munasabah untuk mengesahkan identiti anda sebelum kami memberikan anda maklumat sedemikian mengikut undang-undang yang berkenaan. Di samping itu, proses mencari dan memadam data mungkin mengambil masa sehingga satu (1) bulan (berikutan penerimaan bukti pengesahan yang kami perlukan) mengikut undang-undang yang berkenaan.

Privasi data dan undang-undang berkaitan dalam bidang kuasa anda mungkin memberi anda hak yang berbeza atau tambahan yang berkaitan dengan data yang kami kumpulkan daripada anda, yang mungkin juga terpakai.

Pengekalan Data

Kami akan menyimpan maklumat anda selagi akaun anda aktif atau seperti yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda, semuanya mengikut undang-undang yang berkenaan, atau sehingga seseorang individu menyatakan keutamaan untuk memilih keluar. Kami boleh mengikut budi bicara mutlak kami, memadam atau meminda maklumat daripada sistem kami, tanpa notis kepada anda, sebaik sahaja kami menganggap ia tidak lagi diperlukan untuk tujuan tersebut.

Kanak-kanak di bawah umur

Sekiranya anda berumur di bawah 16 tahun, anda tidak dibenarkan menggunakan Laman Web ini atau Perkhidmatan kami. Jika anda berumur 16 tahun tetapi belum 18 tahun, atau umur majoriti dalam bidang kuasa di mana anda tinggal, anda tidak boleh menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan ini tanpa persetujuan yang jelas dan dimaklumkan daripada ibu bapa atau penjaga anda. Jika anda sedar atau mempunyai apa-apa sebab untuk mempercayai bahawa kanak-kanak telah berkongsi apa-apa maklumat dengan kami, sila hubungi kami di: Support@deftpdf.com

Perkongsian Data Peribadi

Kami tidak berkongsi sebarang Maklumat Peribadi yang dikumpul daripada anda dengan pihak ketiga atau mana-mana rakan kongsi kami kecuali dalam acara berikut:

(1) Pendedahan Undang-undang, Penguatkuasaan Dasar, Hak Pihak Ketiga dan Hak Syarikat: Kami berhak untuk mendedahkan maklumat peribadi anda jika dikehendaki oleh undang-undang dan/atau untuk mematuhi perintah mahkamah atau proses undang-undang yang serupa atau apabila kami percaya dengan niat baik bahawa pendedahan diperlukan untuk melindungi hak kami, melindungi keselamatan anda atau keselamatan orang lain, menyiasat penipuan, atau bertindak balas terhadap permintaan kerajaan. Dalam situasi tertentu, Sictec Infotech, Inc mungkin diminta untuk mendedahkan data peribadi sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam.

(2) Peralihan Perniagaan: Sekiranya Sictec Infotech, Inc™ terlibat dalam penggabungan, pemerolehan, atau penjualan semua atau sebahagian asetnya, anda akan diberitahu melalui e-mel dan/atau notis penting di laman web kami mengenai sebarang perubahan pemilikan atau penggunaan maklumat peribadi anda, serta pilihan yang mungkin anda miliki mengenai maklumat peribadi anda.

(3) Penyedia perkhidmatan Pihak Ketiga: Syarikat boleh berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga yang melaksanakan perkhidmatan bagi pihak kami (contohnya pembekal API, proses pembayaran, penjejakan, pelayan, fungsi perkhidmatan dan sokongan, pemasaran, dll.) Pihak ketiga ini mungkin terletak di bidang kuasa yang berbeza; dan syarikat-syarikat ini diberi kuasa untuk menggunakan Maklumat Peribadi anda hanya jika perlu untuk menyediakan perkhidmatan ini kepada kami.

Kami mungkin menyimpan Maklumat Bukan Peribadi dan Peribadi pada pelayan kami atau pelayan awan kami, menggunakan atau berkongsi Maklumat Bukan Peribadi dalam mana-mana keadaan di atas, serta untuk tujuan menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami seperti yang diperincikan di atas. Selain itu, kami berhak untuk menggunakan, mendedahkan atau memindahkan (untuk tujuan perniagaan atau sebaliknya) data agregat dan diproses kepada pihak ketiga, termasuk, antara lain, sekutu, untuk pelbagai tujuan termasuk penggunaan komersial. Maklumat ini boleh dikumpulkan, diproses dan dianalisis oleh kami dan dipindahkan secara gabungan, secara kolektif dan agregat (iaitu, maklumat anda diagregatkan dengan serta-merta dengan pengguna lain) kepada pihak ketiga.

Cookies

Apabila anda mengakses atau menggunakan Laman Web, atau berinteraksi dengan Perkhidmatan kami, kami mungkin menggunakan “kuki” (atau teknologi serupa), yang menyimpan maklumat tertentu pada peranti anda (iaitu, disimpan secara tempatan) dan yang akan membolehkan kami menyesuaikan Perkhidmatan dan kandungan serta meningkatkan pengalaman Perkhidmatan anda. Penggunaan kuki adalah amalan standard di seluruh industri. “Kuki” adalah sekeping kecil maklumat yang diberikan dan disimpan oleh laman web pada peranti anda semasa anda melihat laman web. Kuki sangat membantu dan boleh digunakan untuk pelbagai tujuan yang berbeza seperti membolehkan anda menavigasi antara halaman dengan cekap dan menjadikan interaksi antara anda dan Perkhidmatan kami lebih cepat dan mudah.

Kami mungkin membenarkan pihak ketiga untuk menggunakan kuki atau teknologi lain untuk mengumpul maklumat mengenai aktiviti penggunaan dalam talian dan aplikasi anda di seluruh Perkhidmatan kami, data ini mungkin termasuk Pengenalpastian Dalam Talian oleh itu kami mengesyorkan anda menyemak dasar kuki kami dengan teliti:

Kuki

Tujuan

Dasar Privasi dan Pilihan Keluar

Analisis Facebook

Dayakan penggunaan Perkhidmatan

https://www.facebook.com/policies/cookies

Facebook Khalayak Custom

Pemasaran

https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Google AdWords

Pemasaran dan Pemasaran Semula

https://policies.google.com/privacy

Analitis Google

Tujuan analitik

www.google.com/policies/privacy/partners

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

UpClick

Analitik

https://upclick.com/privacy.html

Crazyegg

Analitik

https://www.crazyegg.com/privacy

Addthis

Pemasaran

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Pushengage

Pemasaran dan Meningkatkan penggunaan Laman

https://www.pushengage.com/privacy

Kickfire

Pencarian IP

https://id.kickfire.com/privacy-policy

Facebook Sambung

Meningkatkan penggunaan Laman

https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Microsoft

Meningkatkan penggunaan Laman

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Google

Meningkatkan penggunaan Laman

https://policies.google.com/privacy

TRUSTe

Pensijilan

https://www.trustarc.com/privacy-policy

Kedudukan widget

Meningkatkan penggunaan Laman

http://rating-widget.com/privacy

Yahoo

Analitik

https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/topics/analytics/index.html

Capterra

Analitik

https://www.capterra.com/legal/privacy-policy

VisitorID

Membolehkan penggunaan laman web dan perkhidmatan dan Perkhidmatan Analytics.

Untuk maklumat lanjut mengenai kuki dan kawalan anda dalam hal ini, anda boleh menyemak pautan berikut:
Untuk Chrome;
Untuk Firefox;
Untuk Opera;
Untuk Internet Explorer;
Untuk Safari;
Untuk Edge.

Kebanyakan pelayar akan membolehkan anda memadam kuki dari cakera keras komputer anda, menyekat penerimaan kuki, atau menerima amaran sebelum kuki disimpan. Walau bagaimanapun, jika anda menyekat atau memadam kuki, beberapa ciri Perkhidmatan mungkin tidak beroperasi dengan betul dan pengalaman dalam talian anda mungkin terhad.

Kami mungkin membenarkan pihak ketiga untuk menggunakan kuki atau teknologi lain untuk mengumpul maklumat mengenai aktiviti penggunaan dalam talian dan aplikasi anda di seluruh Perkhidmatan kami, seperti:

  • Analitis Google: kuki ini diletakkan untuk mengesan dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami, untuk tujuan dalaman. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara Google menggunakan data daripada penggunaan Kuki Google Analytics kami, kami mengesyorkan anda menyemak dasar Google yang terletak di: www.google.com/policies/privacy/partners. Untuk maklumat tambahan, sila lihat alat web pilihan keluar Google Analytics yang terdapat di: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Seperti kebanyakan laman web, kami mengumpulkan maklumat tertentu secara automatik dan menyimpannya dalam fail log. Maklumat ini mungkin termasuk alamat protokol internet (IP), jenis penyemak imbas, penyedia perkhidmatan internet (ISP), halaman rujukan/keluar, sistem operasi, cap tarikh/masa, dan/atau data aliran klik.
Kami mungkin memautkan data yang dikumpulkan secara automatik ini kepada maklumat lain yang kami kumpulkan tentang anda. Kami juga mungkin menggabungkan maklumat log yang dikumpulkan secara automatik ini dengan maklumat lain yang kami kumpulkan mengenai perkhidmatan yang kami tawarkan kepada anda.

Kami bekerjasama dengan pihak ketiga sama ada memaparkan iklan di laman web kami atau untuk menguruskan pengiklanan kami di laman web lain. Rakan kongsi pihak ketiga kami mungkin menggunakan teknologi seperti kuki untuk mengumpulkan maklumat mengenai aktiviti anda di laman web ini dan laman web lain untuk memberi anda pengiklanan berdasarkan aktiviti dan minat penyemakan imbas anda. Jika anda tidak mahu maklumat ini digunakan untuk tujuan menawarkan iklan berasaskan minat kepada anda, anda boleh memilih untuk keluar dengan mengklik di sini. Sila ambil perhatian bahawa ini tidak memilih anda untuk tidak ditawarkan iklan. Anda akan terus menerima iklan generik.

Keselamatan, Pencerobohan, dan Pengesanan

Kami mengikuti piawaian yang diterima umum untuk melindungi maklumat peribadi yang dikemukakan kepada kami, semasa penghantaran dan sebaik sahaja ia diterima. Untuk tujuan keselamatan laman web, dan untuk memastikan bahawa laman web kami tetap tersedia untuk semua pelawat, semua trafik rangkaian dipantau untuk mengenal pasti percubaan yang tidak dibenarkan untuk memuat naik atau mengubah maklumat, menyebabkan kerosakan, atau menjalankan aktiviti jenayah. Untuk melindungi sistem daripada penggunaan yang tidak dibenarkan dan untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik, individu yang mengakses laman web kami adalah tertakluk kepada pemantauan. Percubaan yang tidak dibenarkan untuk memuat naik atau menukar maklumat, atau menyebabkan kerosakan kepada perkhidmatan ini adalah dilarang sama sekali dan boleh dihukum di bawah undang-undang yang terpakai.

Selanjutnya, sekiranya berlaku kejadian data, di mana kami mendapati Maklumat Peribadi anda mungkin berisiko, maka kami akan mengambil usaha yang munasabah untuk memberitahu anda dan pihak berkuasa yang berkenaan (jika diperlukan, tertakluk kepada undang-undang yang berkenaan).

Pautan ke Tapak pihak ketiga

Laman web kami merangkumi pautan ke laman web lain yang amalan privasinya mungkin berbeza dengan Sictec Infotech, Inc™. Jika anda menyerahkan maklumat peribadi kepada mana-mana laman web tersebut, maklumat anda dikawal oleh dasar privasi mereka. Kami menggalakkan anda untuk membaca dengan teliti dasar privasi mana-mana laman web yang anda lawati.

Blog

Laman web kami menawarkan blog atau forum komuniti yang boleh diakses secara terbuka. Anda harus sedar bahawa sebarang maklumat yang anda berikan di kawasan ini boleh dibaca, dikumpulkan, dan digunakan oleh orang lain yang mengaksesnya. Untuk meminta penyingkiran maklumat peribadi anda dari blog atau forum komuniti kami, hubungi kami di: Support@deftpdf.com

Media Sosial Widget

Laman web kami merangkumi ciri media sosial seperti butang dan widget Facebook dan Twitter, serta butang “Kongsi ini” dan semua program mini interaktif yang dijalankan di laman web kami. Ciri-ciri ini mungkin mengumpul alamat IP anda, halaman mana yang anda lawati di laman web kami, dan boleh menetapkan kuki untuk membolehkan ciri berfungsi dengan baik. Ciri media sosial dan widget sama ada dihoskan oleh pihak ketiga atau dihoskan terus di laman web kami. Interaksi anda dengan ciri-ciri ini ditadbir oleh dasar privasi syarikat yang menyediakannya.

Pemasaran Langsung

Kami boleh menghantar e-mel kepada Pelanggan kami atau mesej lain mengenai kami atau Perkhidmatan kami. Kami juga boleh menghantar kemas kini atau surat berita kami kepada individu yang telah mendaftar ke buletin atau menggunakan Perkhidmatan kami. Anda boleh mengeluarkan Maklumat Peribadi anda dari senarai mel kami dan berhenti menerima komunikasi promosi daripada kami dengan mengikuti pautan berhenti berlangganan yang terletak di bahagian bawah setiap komunikasi atau dengan menghantar e-mel kepada kami di: Support@deftpdf.com

Sila ambil perhatian bahawa sekiranya anda adalah Pelanggan kami, walaupun anda berhenti melanggan, kami berhak untuk menghantar komunikasi berkaitan perkhidmatan kepada anda, termasuk pengumuman perkhidmatan dan mesej pentadbiran, yang berkaitan sama ada dengan akaun anda atau transaksi Perkhidmatan anda, tanpa menawarkan anda peluang untuk memilih untuk tidak menerimanya melainkan anda menamatkan dan memadamkan akaun anda. Jika anda ingin memadamkan Akaun anda, sila hubungi kami di: Support@deftpdf.com. Perhatikan bahawa, walaupun kami akan memadamkan akaun anda, kami tidak akan memadamkan maklumat tertentu yang diperlukan di bawah undang-undang yang berkenaan atau sebaliknya, yang diperlukan untuk tujuan perniagaan kami yang sah. Sebagai contoh, kami tidak akan memadamkan sebarang invois yang dihantar kepada anda kerana kami memerlukannya untuk tujuan menguruskan kewangan kami.

Pemindahan Data Di Luar EEA

Kami mungkin menyimpan atau memproses Maklumat Peribadi anda di Amerika Syarikat atau di negara lain. Jika anda melawat Laman Web kami atau menggunakan Perkhidmatan kami dari lokasi di luar Amerika Syarikat, sila ambil perhatian bahawa apa-apa maklumat yang anda berikan kepada kami melalui penggunaan Laman Web atau Perkhidmatan kami boleh dipindahkan dan diproses di negara-negara selain daripada negara dari mana anda mengakses Laman Web atau Perkhidmatan kami, termasuk Amerika Syarikat di mana pangkalan data pusat kami dikendalikan. Sekiranya anda adalah pemastautin Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”), kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan bahawa data peribadi anda menerima tahap perlindungan data yang mencukupi semasa pemindahannya di luar EEA. Jika anda seorang pemastautin bidang kuasa di mana pemindahan data peribadi anda memerlukan persetujuan anda, maka persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini termasuk persetujuan anda untuk pemindahan data anda.

Jangan Jejak Pendedahan

Perkhidmatan ini tidak bertindak balas terhadap isyarat Jangan Jejak. Untuk maklumat lanjut mengenai isyarat Jangan Jejak, sila lihat: http://www.allaboutdnt.com/.

Penjenamaan Pelanggan

Sebagai pelanggan yang membayar Sictec Infotech, Inc™, kami berhak dan anda membenarkan kami menggunakan penjenamaan syarikat anda dan hak untuk memaparkan nama, logo, tanda dagangan dan tanda perkhidmatan Pelanggan (“Penjenamaan Anda”) dalam kawasan yang ditetapkan di halaman Web yang dihoskan oleh Sictec Infotech, Inc™. Sictec Infotech, Inc™ dengan jelas memaparkan Penjenamaan Anda dan frasa yang serupa dengan “dikuasakan oleh DEFT PDF,” atau frasa lain seperti Sictec Infotech, Inc™ mungkin muncul dari semasa ke semasa, serta apa-apa nama, logo, tanda dagangan, atau tanda perkhidmatan pelanggan penjenamaan bersama pihak ketiga Sictec Infotech, Inc™. Anda boleh menarik balik, pada bila-bila masa, kebenaran yang anda berikan kepada kami untuk menggunakan Penjenamaan Anda dengan menghantar e-mel kepada kami di: Support@deftpdf.com


×
×