Vilkår for bruk

Ved å bruke produkter, programvare, tjenester, fora eller nettsteder til Sictec Infotech, Inc. («DeftPDF»), godtar du følgende vilkår og betingelser, og eventuelle retningslinjer, retningslinjer eller endringer som kan bli presentert for deg fra tid til annen, inkludert, men ikke begrenset til, programretningslinjer og juridiske merknader (samlet kalt «vilkårene»). Vi kan oppdatere vilkårene i fremtiden, og du vil kunne finne den nyeste versjonen av denne avtalen på https://deftpdf.com/terms.

1. Bruk av produkter

Sictec Infotech, Inc., dets datterselskaper, ansatte og tilknyttede selskaper («Sictec Infotech, Inc.») tilbyr DeftPDF til deg, forutsatt at du er myndig til å inngå en bindende kontrakt og ikke er en person som er utestengt fra å motta produkter i henhold til lovene i USA eller annen gjeldende jurisdiksjon. For å få tilgang til visse produkter kan du bli bedt om å oppgi gjeldende, nøyaktig identifikasjon, kontakt og annen informasjon som en del av registreringsprosessen og/eller fortsatt bruk av DeftPDF. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontopassordet ditt, og er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under kontoen din. Du samtykker i å umiddelbart varsle Sictec Infotech, Inc. om uautorisert bruk av passordet eller kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd. Sictec Infotech, Inc. kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av at du ikke har gitt oss nøyaktig informasjon eller for å holde passordet ditt sikkert.

2. Passende oppførsel

Du forstår at all informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, grafikk, video, meldinger eller annet materiale («Innhold») er eneansvaret til personen som slikt innhold stammer fra. DeftPDF kan laste ned, be om, eller på annen måte skaffe innhold fra internett eller din egen datamaskin på forespørsel. Du forstår at ved å bruke DeftPDF kan du bli utsatt for innhold som er støtende, usømmelig eller kritikkverdig, og at du bruker DeftPDF på egen risiko.

Du samtykker i at du er ansvarlig for din egen oppførsel og alt innhold du oppretter, overfører eller viser mens du bruker DeftPDF og for eventuelle konsekvenser av dette. Du samtykker i å bruke DeftPDF bare til formål som er lovlige, riktig og i samsvar med vilkårene og eventuelle gjeldende retningslinjer eller retningslinjer. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen aktivitet som forstyrrer eller forstyrrer DeftPDF eller servere eller nettverk koblet til DeftPDF. For å rapportere aktivitet eller innhold som kan bryte vilkårene, vennligst kontakt Support@DeftPDF.com

I tillegg til denne avtalen, din bruk av en bestemt DeftPDF styres av retningslinjene eller retningslinjene som er spesifikke for disse produktene, og som er spesielt innlemmet i denne avtalen.

Brukere utenfor USA samtykker i å overholde sine egne lokale regler angående online oppførsel og akseptabelt innhold, inkludert lover som regulerer eksport av data til og fra USA eller hjemlandet ditt.

3. Personvernregler for Sictec Infotech, Inc.

For informasjon om vår praksis for databeskyttelse, vennligst se vår personvernpolicy på https://deftpdf.com/policy. Ved å bruke DeftPDF erkjenner og godtar du at Sictec Infotech, Inc. kan få tilgang til, bevare og avsløre kontoinformasjonen din og alt innhold som er knyttet til den kontoen hvis det kreves å gjøre det ved lov eller i god tro på at slik tilgang bevaring eller avsløring er rimelig nødvendig for å: (a) tilfredsstille gjeldende lov, forskrift, rettslig prosess eller rettskraftig myndighetsforespørsel, (b) håndheve vilkårene, inkludert undersøkelse av potensielle brudd herav, (c) oppdage, forhindre eller på annen måte adressere svindel, sikkerhet eller tekniske problemer (inkludert, uten begrensning, filtrering av spam), eller (d) beskytte mot overhengende skade på rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Sictec Infotech, Inc., dets brukere eller publikum som påkrevd eller tillatt i henhold til loven.

Du forstår at den tekniske behandlingen og overføringen av DeftPDF, inkludert innholdet ditt, kan innebære (a) overføringer over forskjellige nettverk; og (b) endringer for å overholde og tilpasse seg tekniske krav til tilkobling av nettverk, enheter eller produkter.

4. Eiendomsrettigheter Sictec Infotech, Inc.s rettigheter

Du erkjenner og samtykker i at DeftPDF og all nødvendig programvare som brukes i forbindelse med DeftPDF («Programvare») inneholder proprietær og konfidensiell informasjon som er beskyttet av gjeldende immaterielle rettigheter og andre lover og traktater. Du anerkjenner og godtar videre at innhold i sponsorannonser eller presentert for deg gjennom DeftPDF er beskyttet av opphavsrett, varemerker, tjenestemerker, patenter eller andre eiendomsrettigheter og lover. Med unntak av det som uttrykkelig er godkjent av Sictec Infotech, Inc. eller andre egentlige tredjeparts rettighetshavere, samtykker du i å ikke endre, leie ut, lease, låne ut, selge, distribuere eller lage avledede arbeider basert på innhold, DeftPDF eller Programvare, helt eller delvis, unntatt som spesifikt godkjent i en separat skriftlig avtale.

I

henhold til vilkårene og gjeldende lisensavtaler, gir Sictec Infotech, Inc. deg en personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv rett og lisens til å bruke objektkoden til programvaren; forutsatt at du ikke (og ikke tillater noen tredjepart) å kopiere, endre, opprette et avledet arbeid av, reverse engineer, reversere montere eller på annen måte forsøke å oppdage noen kildekode, selge, tildele, viderelisensiere, gi en sikkerhet i interesse i interesse eller på annen måte overføre enhver rettighet i programvaren, med mindre slik aktivitet er uttrykkelig tillatt eller påkrevd ved lov eller har vært uttrykkelig autorisert av Sictec Infotech, Inc. skriftlig. Du samtykker i å ikke bruke endrede versjoner av programvaren, inkludert (uten begrensning) med det formål å skaffe uautorisert tilgang til DeftPDF. Du samtykker i å ikke få tilgang til DeftPDF på noen annen måte enn gjennom grensesnittet som er levert av Sictec Infotech, Inc. for bruk ved tilgang til DeftPDF, unntatt som spesifikt autorisert i en egen skriftlig avtale.

Med unntak av det som uttrykkelig er godkjent av Sictec Infotech, Inc. samtykker du i å ikke bruke, kopiere, etterligne eller innlemme noe varemerke, servicemerke, varekjole, firmanavn eller produktnavn på en måte som sannsynligvis vil forårsake forvirring blant forbrukerne. Du samtykker også i å ikke fjerne, skjule eller endre Sictec Infotech, Inc.s eller tredjeparts merknader om opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettigheter som er festet til eller inneholdt i eller tilgjengelig i forbindelse med eller gjennom DeftPDF eller Programvaren.

Dine rettigheter

Sictec Infotech, Inc. hevder ikke noe eierskap eller kontroll over noe innhold som er sendt inn, lagt ut eller vist av deg på eller gjennom DeftPDF. Du eller en tredjeparts lisensgiver, etter behov, beholder alt patent, varemerke og opphavsrett til alt innhold du sender inn, legger ut eller viser på eller gjennom DeftPDF, og du er ansvarlig for å beskytte disse rettighetene, etter behov. Ved å sende inn, legge ut eller vise innhold på eller gjennom DeftPDF som er ment å være tilgjengelig for publikum, gir du Sictec Infotech, Inc. en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royaltyfri lisens til å reprodusere, tilpasse, endre, publisere og distribuere slikt innhold på DeftPDF med det formål å vise, distribuere og markedsføre DeftPDF. Sictec Infotech, Inc. forbeholder seg retten til å syndikere innhold som er sendt inn, lagt ut eller vist av deg på eller gjennom DeftPDF og bruke dette innholdet i forbindelse med ethvert produkt som tilbys av Sictec Infotech, Inc.. Sictec Infotech, Inc. forbeholder seg videre retten til å nekte å godta, legge ut, vise eller overføre innhold etter eget skjønn.

Du representerer og garanterer at du har alle rettigheter, makt og myndighet som er nødvendig for å gi rettighetene som er gitt her til alt innhold som er sendt inn.

Annet

Adobe, Adobe-logoen, Adobe PDF, Adobe PDF-logoen, Acrobat, Flash, Flash-logoen (stilisert «f»), LiveCycle, LiveCycle Forms ES, PostScript, PostScript-logoen, Reader og XMP er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Apple, Apple-logoen, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac-logoen, Mac OS, OS X, Safari og TrueType er varemerker for Apple, Inc.

CNET, «cnet.com» og CNET-logoen er varemerker for CBS Interactive, Inc.

Facebook og «f» -logoen er varemerker for Facebook, Inc.

Google, Google Chrome, Google-logoen og Google Chrome-logoen er varemerker for Google Inc.

Intel og Pentium er varemerker for Intel Corporation i USA og/eller andre land.

Lifehacker og Lifehacker-logoen er varemerker for Kinja, Gawker Media, LLC, Blogwire KFT og/eller noen av deres tilknyttede selskaper.

Mashable, Mashable-logoen, «M» -logoen, er varemerker for Mashable, Inc.

Microsoft, .NET-logoen, ActiveX, Excel, lanseringsikonet for Excel, IntelliSense, Internet Explorer, Internet Explorer-logoen, PowerPoint, PowerPoint-lanseringsikonet, Security Shield-logoen, Silverlight, Silverlight-logoen, Silverlight-logoen, SQL Server, Visual Basic, Visual C #, Visual Studio, Windows, Windows-logoen, Windows Server, Windows Vista og Word lanseringsikonet er varemerker for Microsoft-gruppen av selskaper.

Mozilla, Mozilla-logoen, Firefox og Firefox-logoen er varemerker for The Mozilla Foundation.

Opera og Opera-logoen er varemerker for Opera Software ASA.

PC World, PCWORLD.COM, PCWORLD.COM online og deres respektive logoer er varemerker for International Data Group, Inc. (IDG Consumer & SMB/IDGCSMB).

Twitter-navnet, Twitter-logoen, Twitter T, kvitring og Twitter-fugl er varemerker for Twitter, Inc..

5. PROGRAMVARE OG AUTOMATISKE OPPDATERINGER

Din bruk av programvare levert av Sictec Infotech, Inc. vil være underlagt vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår og betingelser i sluttbrukerlisensavtalen som følger med slik programvare. Sictec Infotech, Inc.-programvaren kan automatisk rapportere versjonsnummer eller annen diagnostisk informasjon og kan automatisk laste ned oppgraderinger til programvaren for å oppdatere, forbedre og videreutvikle DeftPDF, inkludert å tilby feilrettinger, oppdateringer, forbedrede funksjoner, manglende plugin-moduler og nye versjoner. I tilfelle en konflikt mellom vilkårene og lisensavtalen for programvare, skal lisensavtalen ha forrang.

6. RETNINGSLINJER VEDRØRENDE OPPHAVSRETT OG

Det er vår policy å svare på varsler om påstått brudd som er i samsvar med USAs Digital Millennium Copyright Act eller annen gjeldende lov og å avslutte regnskapet til gjentatte krenkere.

For informasjon om vår varemerkeklageprosedyre, vennligst support@DeftPDF.com. Enhver bruk av Sictec Infotech, Inc.s handelsnavn, varemerker, tjenestemerker, logoer, domenenavn og andre særegne merkevarefunksjoner må være i samsvar med vilkårene og i samsvar med Sictec Infotech, Inc.s gjeldende retningslinjer for bruk av Brand Feature.

7. GENERELL PRAKSIS VEDRØRENDE BRUK OG LAGRING

Du samtykker i at Sictec Infotech, Inc. ikke har noe ansvar for sletting eller manglende lagring av innhold og annen kommunikasjon som vedlikeholdes eller overføres av DeftPDF. Du erkjenner at Sictec Infotech, Inc. kanskje ikke har satt noen fast øvre grense for antall sendinger du kan sende eller motta via DeftPDF eller mengden lagringsplass som brukes; Vi beholder imidlertid retten til, etter eget skjønn, å opprette grenser når som helst med eller uten varsel.

Ved avslutning av din bruk av DeftPDF, inkludert ved mottak av et sertifikat eller annet juridisk dokument som bekrefter din død, vil Sictec Infotech, Inc. stenge kontoen din, og du vil ikke lenger kunne hente innhold på den kontoen.

8. MODIFIKASJONER PÅ PRODUKTET

Sictec Infotech, Inc. forbeholder seg retten til når som helst og fra tid til annen å endre eller avslutte, midlertidig eller permanent, DeftPDF (eller deler derav) med eller uten varsel. Du samtykker i at Sictec Infotech, Inc. ikke skal holdes ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen endring, suspensjon eller avvikling av DeftPDF.

9. OPPSIGELSE

Du kan når som helst avslutte bruken av DeftPDF. Du samtykker i at Sictec Infotech, Inc. når som helst og uansett årsak, inkludert en periode med kontoinaktivitet, avslutte din tilgang til DeftPDF, avslutte vilkårene eller suspendere eller avslutte kontoen din. I tilfelle oppsigelse, kontoen din blir deaktivert, og du kan ikke få tilgang til DeftPDF, kontoen din eller filer eller annet innhold som finnes i kontoen din. Avsnitt 9 (Oppsigelse), 12 (Skadesløsholdelse), 13 (Ansvarsfraskrivelse), 14 (Ansvarsbegrensninger), 15 (Unntak og begrensninger) og 18 (inkludert valg av lov, fraskrivelse og foreldelsesfrist), i vilkårene, skal overleve utløp eller oppsigelse.

10. REKLAME

Noen DeftPDF støttes av annonseinntekter og kan vise annonser og kampanjer på produktet. Slike annonser kan være målrettet mot innholdet i informasjonen som er lagret på DeftPDF, spørsmål gjort gjennom DeftPDF eller annen informasjon. Måten, modusen og omfanget av reklame fra Sictec Infotech, Inc. på produktene kan endres. Som hensyn til din bruk av DeftPDF, samtykker du i at Sictec Infotech, Inc. kan plassere slik reklame, og at Sictec Infotech, Inc. ikke skal være ansvarlig for tap eller skade av noe slag som du har påført som følge av tilstedeværelsen av slike annonsører på DeftPDF eller din etterfølgende omgang med annonsører.

11. LENKER

DeftPDF kan gi, eller tredjeparter kan gi, lenker til andre World Wide nettsteder eller ressurser. Sictec Infotech, Inc. kan ikke ha kontroll over slike nettsteder og ressurser, og du erkjenner og godtar at Sictec Infotech, Inc. ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike eksterne nettsteder eller ressurser, og støtter ikke og er ikke ansvarlig eller ansvarlig for noe innhold, reklame, produkter eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Du erkjenner og godtar videre at Sictec Infotech, Inc. ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av slikt innhold, varer eller produkter som er tilgjengelige på eller gjennom et slikt nettsted eller ressurs.

12. SKADESLØSHET

Du samtykker i å holde Sictec Infotech, Inc., og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, offiserer, agenter, ansatte, annonsører, lisensgivere, leverandører eller partnere (samlet «Sictec Infotech, Inc. og partnere») fra og mot ethvert krav fra tredjepart som oppstår fra eller på noen måte relatert til din bruk av DeftPDF, brudd på vilkårene eller andre handlinger knyttet til bruk av DeftPDF, inkludert ethvert ansvar eller utgifter som oppstår fra alle krav, tap, skader (faktiske og følgeskader), søksmål, dommer, saksomkostninger og advokater avgifter, av alle slag og natur. I slike tilfeller vil Sictec Infotech, Inc. gi deg skriftlig varsel om slikt krav, søksmål eller handling.

13. ANSVARSFRASKRIVELSE AV GARANTIER

DU FORSTÅR OG GODTAR UTTRYKKELIG AT:

  1. DIN BRUK AV DEFTPDF ER PÅ EGEN RISIKO. DEFTPDF LEVERES PÅ EN «SOM DEN ER» OG «SOM TILGJENGELIG» BASIS. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, SICTEC INFOTECH, INKL. MVA. OG PARTNERE FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE.

  2. SICTEC INFOTECH, INC.. OG PARTNERE GARANTERER IKKE AT (i) DEFTPDF VIL OPPFYLLE DINE KRAV, (ii) DEFTPDF VIL VÆRE UAVBRUTT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEILFRI, (iii) RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS VED BRUK AV DEFTPDF VIL VÆRE NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE, (iv) KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON ELLER ANNET MATERIALE KJØPT ELLER OPPNÅDD AV DEG GJENNOM DEFTPDF VIL OPPFYLLE DINE FORVENTNINGER, OG (V) EVENTUELLE FEIL I PROGRAMVAREN VIL BLI KORRIGERT.

  3. ALT MATERIALE SOM ER LASTET NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE OPPNÅDD VED BRUK AV DEFTPDF, GJØRES ETTER EGET SKJØNN OG RISIKO, OG AT DU SELV VIL VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DATASYSTEMET ELLER ANNEN ENHET ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV NEDLASTING AV SLIKT MATERIALE.

  4. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, ENTEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, HENTET AV DEG FRA SICTEC INFOTECH, INC. ELLER GJENNOM ELLER FRA DEFTPDF SKAL SKAPE NOEN GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER ANGITT I VILKÅRENE.

14. ANSVARSBEGRENSNING

DU FORSTÅR OG GODTAR UTTRYKKELIG AT SICTEC INFOTECH, INC. OG PARTNERE SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM SICTEC INFOTECH, INC. ELLER PARTNERE HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER) SOM FØLGE AV: (i) BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DEFTPDF; (ii) KOSTNADEN FOR INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER OG TJENESTER SOM FØLGE AV VARER, DATA, INFORMASJON ELLER TJENESTER KJØPT ELLER INNHENTET ELLER MELDINGER MOTTATT ELLER TRANSAKSJONER INNGÅTT GJENNOM ELLER FRA DEFTPDF; (iii) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA; (iv) UTTALELSER ELLER OPPFØRSEL AV ENHVER TREDJEPART PÅ DEFTPDF; ELLER (v) NOE ANNET SPØRSMÅL KNYTTET TIL DEFTPDF.

15. UNNTAK OG BEGRENSNINGER

INGENTING I DENNE AVTALEN ER MENT Å UTELUKKE ELLER BEGRENSE NOEN BETINGELSER, GARANTI, RETTIGHETER ELLER ANSVAR SOM KANSKJE IKKE LOVLIG UTELUKKES ELLER BEGRENSES. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV VISSE GARANTIER ELLER BETINGELSER ELLER BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE AV ANSVAR FOR TAP ELLER SKADE FORÅRSAKET AV UAKTSOMHET, KONTRAKTSBRUDD ELLER BRUDD PÅ UNDERFORSTÅTTE VILKÅR, ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. FØLGELIG VIL BARE DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE I AVSNITT 13 OG 14 SOM ER LOVLIGE I DIN JURISDIKSJON GJELDE FOR DEG, OG VÅRT ANSVAR VIL VÆRE BEGRENSET I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET.

16. INGEN TREDJEPARTSMOTTAKERE

Du samtykker i at, med mindre annet er uttrykkelig angitt i vilkårene, det skal ikke være noen tredjepartsmottakere av vilkårene.

17. MERKNAD

Du samtykker i at Sictec Infotech, Inc. kan gi deg varsler, inkludert endringer i vilkårene, via e-post, vanlig post eller innlegg på DeftPDF.

18. REFUSJON POLITIKK

  • Abonnement:
    • Betalinger refunderes ikke. Hvis du avbestiller, du vil ikke motta refusjon, inkludert for delvis brukte tjenesteperioder. Det er omstendigheter der DeftPDF kan gi refusjon fra sak til sak. Beslutningen om å gi dem er etter DeftPDFs eget skjønn.

  • Oversettelse:
    • Refusjon vil bli utstedt så raskt som mulig ved funksjonsfeil i systemet vårt. Vi vil ikke kunne utstede refusjoner for oversettelser med lav nøyaktighet eller ikke-oversettbar fil (skannet PDF eller bilder)

19. GENERELL INFORMASJON

Hele avtalen.

Vilkårene (inkludert eventuelle retningslinjer, retningslinjer eller endringer som kan bli presentert i skjemaet ditt fra tid til annen, for eksempel programretningslinjer og juridiske merknader) utgjør hele avtalen mellom deg og Sictec Infotech, Inc. og styrer din bruk av DeftPDF, som overgår alle tidligere avtaler mellom deg og Sictec Infotech, Inc. for bruk av DeftPDF. Du kan også være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som kan gjelde når du bruker eller kjøper visse andre DeftPDF, tilknyttede produkter, tredjepartsinnhold eller tredjeparts programvare.

Valg av lov og forum.

Vilkårene og forholdet mellom deg og Sictec Infotech, Inc. skal styres av lovene i staten Nevada uten hensyn til lovkonflikter. Du og Sictec Infotech, Inc. samtykker i å underkaste deg den personlige og eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i fylket Nevada, Las Vegas.

Frafall og ugyldighet av vilkår.

Sictec Infotech, Inc. unnlatelse av å utøve eller håndheve noen rett eller bestemmelse i vilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse. Hvis noen bestemmelse i vilkårene blir funnet av en domstol med kompetent jurisdiksjon å være ugyldig, er partene likevel enige om at retten skal forsøke å gi virkning til partenes intensjoner som reflektert i bestemmelsen, og de andre bestemmelsene i vilkårene forblir i full kraft og virkning.

Foreldelsesfrist.

Du samtykker i at uansett lov eller lov om det motsatte, ethvert krav eller søksmål som oppstår som følge av eller relatert til bruk av DeftPDF eller vilkårene, må inngis innen ett (1) år etter at et slikt krav eller søksmål oppsto eller for alltid er utestengt.

Seksjonsoverskriftene i vilkårene er kun for enkelhets skyld og har ingen juridisk eller kontraktsmessig virkning.

×
×