Så här fixar du layoutorientering av PDF-dokument

07 / 6 / 2019

Andra inlägg

How to Track Changes in your PDF

Learn More

Så här fixar du layoutorientering av PDF-dokument

Learn More

How to Save Linkedin Profile as a PDF

Learn More

Vad är en orientering?

Per definition betyder orientering bokstavligen att vara orienterad. Den definieras av positionen och riktningen på hur den visas. Orientering kan justeras beroende på behov och krav. Från och med idag vet vi 2 olika orienteringar gemensamma för dokument och foton & ndash; porträtt och landskap.

Om vi tittar på skillnaden mellan porträtt V.S. landskap, det kan helt enkelt definieras av dess storlekar. Ett porträtt kan bestämmas av dess vertikala dimension, som är längre än dess horisontella storlek. Dess rektangulära former ses längre än att vara bred och det används ofta för bokstäver, memon, textdokument och i fotografi, det används i representationer av människor. Landskapet, å andra sidan, definieras av att dess horisontella dimensioner är längre än dess vertikala storlek, varför en rektangulär vidvinkel ses i ett dokument med denna orientering och används ofta i tryckta presentationer och i naturbilder. Denna orientering är inte att föredra, eftersom inte alla skrivare är kompatibla att skriva ut på det här sättet.

FFTPDF portrait and landscape

Varifrån kom termerna porträtt och landskap?

Dessa termer användes först i konst och fotografi. Porträttstorlek var en term som används när viss storlek och storlek behövs för konst som visar en person. Eftersom konstverket innehåller överkroppen och ytan lutar mätningen mer på höjden i stället för på bredden för att visa dess konst korrekt.

FFTPDF portrait sample

Landskapsorientering var också en term som först användes i konsten, men till skillnad från porträtt fokuserades bilder och konstverk på landskap som konstnären kan uppfatta. Den visar horisonten och behöver fler breddmätningar än höjden.

FFTPDF landscape sample

Numera används porträtt och landskapstermer inte bara inom konst och fotografi. Den används nu för dokument och material som kan kopplas till beskrivningen. Termen används också i video, bildskärmar, presentationer, formatering, visning på dator eller mobil och många fler. Varje orientering har sina fördelar och nackdelar och kan passa för en mängd olika situationer.

Hur man ändrar PDF-orientering?

Med hjälp av online-PDF-redigerare och omvandlare kan du åstadkomma roterande PDF inom några sekunder bara genom att följa de enkla stegen nedan:

Steg 1: Gå tillDEFTPDF.com och välj alternativetrotationsverktyg

Steg två: Ladda upp din PDF-fil

FFTPDF upload to rotate PDF

Steg tre: När filen har laddats upp visas en förhandsgranskning av miniatyrbilder.

Steg fyra: Varje förhandsgranskning av miniatyrbilder av PDF-sidorna kommer att ha en rotationssymbol. Klicka på knapparna för att rotera sidorna som behöver orienteringsändring

FFTPDF rotate pdf pages

Steg fem: Om all redigering är klar, klicka på konvertera och ladda ner din PDF gratis

deftpdf rotate and save pdf pages free

Online PDF-omvandlare,FFTPDF, kan också tillåta användare att göra mer än bara sidrotationer. Det kan också tillåta användning av gratis PDF-redigering, PDF-konvertering, översättning, lägga till ett lösenord, PDF sammanfoga, PDF till ord och många fler. & nbsp;

Hur ändrar man sidorientering i andra vanliga filformat?

Du kan enkelt ändra orienteringen för PPT-, DOC- och .EXCEL-filer genom att konfigurera konfigurationen på själva programmet. PowerPoint-filer kan till exempel enkelt ändras genom att klicka på designfliken och sedan klicka på & nbsp; ändra bildstorleken.

Deftpdf ppt edit slide orientation

För orddokument under tiden kan det ändras genom att klicka på fliken Layout och sedan navigera i orientering & nbsp; och klicka på stående eller liggande, beroende på vilket som helst.

deftpdf word orientation

Slutligen, för Excel, klicka på Sidlayout och klicka sedan på & nbsp; Orientering och ändra till stående eller liggande.

deftpdf excel orientation

Nu är det enkelt att ändra orientering i alla dessa program, men & nbsp; notera att det inte tillåter dig att ändra det per sida, utan helt enkelt ändrar layouten för hela dokumentet. Det finns många sätt att åstadkomma och manipulera orienteringen, men bara för att göra ditt liv enklare, välja en PDF-fil och använda våra verktyg - löftet om att spara tid och ansträngning kan uppfyllas här. & nbsp;