close

Lägg till PDF Sidhuvud och sidfot i PDF

Tillämpa sidnummer eller textetiketter på PDF-filer

LADDA UPPPDF FIL

Filerna förblir privata. Raderas automatiskt efter 5 timmar.

Så här lägger du till sidhuvud och sidfot i PDF-filen

Lägg till rubrik- eller sidfotsetiketter ovanpå eller längst ned på PDF-sidorna. Anpassa det, ändra start sekvensnummer och diktera sidorna inblandade.

1. Ladda upp dina filer

Du kan vara säker på att dina filer laddas upp säkert via en krypterad anslutning. Filerna kommer permanent att raderas efter bearbetningen.

  • Om du vill ladda upp dina filer från datorn klickar du på”Ladda upp PDF-fil”och markera de filer du vill lägga till rubrik i eller dra och släpp filerna på sidan.
  • Om du vill ladda upp filer från Dropbox, Google Drive eller från en webbplats där dina filer finns expanderar du listrutan och väljer dina filer.
  • Du kan ladda upp 1 fil åt gången för kostnadsfria konton medanUppgraderade kontonhar rätt att ladda upp5 filer.

upload multiple files to add header and footer

2. Markera och anpassa stil

Anpassa stilen, teckensnittet, färgen, placeringen och sekvensnumreringen baserat på dina behov. Du kan anpassa följande element:

Deftpdf header and footer to PDF

a. Anpassa stil

  • Anpassa etiketterna genom att koda önskad sidhuvud eller sidfot i textrutan. Du kan också välja bland standardproverna som finns i listrutan. De valda och anpassade formaten kommer att följas och stämplas på alla PDF-sidor med sekvenserade numreringar (om tillämpligt).

b. Förhandsgranska

  • Du kan ändra var sidhuvudet eller sidfoten ska placeras. Den kan placeras på följande områden på sidan: Sidhuvud Vänster, Sidhuvud Center, Höger sidhuvud, Sidfot vänster, Sidfot Center, Sidfot Höger

c. Dokumentmarginaler

  • Välj det häröka marginalernaom texten är synlig i sidhuvudet eller sidfoten. Öka dokumentmarginalerna för att undvika överlappning av befintlig text.

d. Typsnitt

  • Tillgängliga teckensnitt kan ändras till — Times New Roman, Helvetica, Courier. Du kan också ändra färg och storlek på texten som ska stämplas.

e. Fler alternativ

  • Om du vill numrera specifika sidor (Gäller endast sidor) anger du sidorna i textrutan. Om du också vill starta numreringen med ett annat nummer, kan du också ange startsekvensen under ”Starta numrering från” -textrutan.

Till exempel: Du vill använda sidfötter på din PDF-bok som har 10 sidor och de första sidorna är redan stämplade med romerska siffror I, II och III så du vill att den ska ignoreras. För att göra detta, inmatningssidan ”4-10” vid”Gäller endast sidor” och mata in numret”4” på”Börja numrering från.” Detta startar sidfoten på sidan 4 och framåt och startar numreringssekvensen från nummer 4.

3. Tillämpa sidhuvud/sidfot och nedladdning

Lägg till sidhuvud eller sidfot i PDF-filen efter ändringar genom att klicka på ”Lägg till sidhuvuden/sidfot” finns längst ned på skärmen. Klicka på”Ladda ner” när den har bearbetats för att spara den på din dator. Du kan också spara det i ditt onlinelagringsutrymme som Dropbox eller Google Drive, dela det via e-post, skriva ut det nya dokumentet, byta namn eller till och med fortsätta redigera med en ny uppgift.

Contact Support
×
×
1
Header & Footer - Web
5 1
0

Betygsätt det här verktyget

5 / 5 - 1 votes