Sekretesspolicy

Sictec Infotech, Inc. (”Sictec Infotech”, ”Företag”, ”vi” eller ”oss”) respekterar din rätt till integritet och vi är fast beslutna att skydda den. Denna sekretesspolicy (”Sekretesspolicy”) beskriver vår praxis att behandla data från (i) besökare på våra webbplatser som länkar till denna sekretesspolicy (”Webbplats”); och (ii) våra kunder som använder våra tjänster (”Kund”).

För tydlighetens skull betyder termen ”Tjänst (er)”: all programvara som tillhandahålls av företaget (nedladdningsbar på vår webbplats, förinstallerad på en enhet, nedladdningsbar via en tredje parts webbplats, som erhållits på ett fysiskt medium som, men inte begränsat till CD, DVD, Blu-ray, Memory Stick), resurser, inklusive nedladdningsområden, tjänster som erbjuds på ett av våra webbplatsers kommunikationsforum, produktinformation, uppdateringar, förbättringar, nya funktioner, premiumsupport, utökad support, utökad garantier, onlineversion av programvaran och/eller tillägg av nya hemsida.

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål angående vår integritetspolicy eller datapraxis, vänligen kontakta oss på

Sictec Infotech

848 N. Rainbow Blvd. Ste 9027

Las Vegas, NV 89107

Kontakt på Support@deftpdf.com

Om du har ett olöst integritets- eller dataanvändningsproblem som vi inte har tagit upp på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta vår tredje part USA-baserade tvistlösningsleverantör (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Sictec Infotech, Inc Dataskyddsombud

Om du har några förfrågningar angående de uppgifter som samlas in enligt denna sekretesspolicy, inklusive men utan begränsning till, förfrågningar om att ta bort, radera, ändra, ändra eller överföra uppgifterna, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på: Support@deftpdf.com
Vänligen ange ditt namn, adress och e-postadress i alla korrespondenser så att vi kan svara på din förfrågan eller begäran.

Ändringar av policyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst, efter eget gottfinnande, så vänligen granska den ofta, sådana ändringar träder i kraft omedelbart efter visning av den reviderade sekretesspolicyn. Det senaste revisionsdatumet kommer att återspeglas i rubriken ”Senast uppdaterad”. Din fortsatta användning av våra tjänster efter ändringarna utgör ditt erkännande och samtycke till sådana ändringar av sekretesspolicyn och ditt samtycke till att vara bunden av villkoren i sådana ändringar. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy, vi kommer att göra vårt bästa för att meddela dig här, via e-post, eller genom ett meddelande på vår webbplats.

Nedan har vi inkluderat information om vilka uppgifter som samlas in, hur vi behandlar och använder dina uppgifter, men tidigare vill vi förklara grunden för hur vi gör det:

(i) När en Kund använder våra Tjänster eller köper de varor och tjänster vi erbjuder behandlar vi Kundens Personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med Kunden;

(ii) När besökare besöker vår webbplats samlar vi in vissa online-identifierare; sådana online-identifierare behandlas enligt laglig grund av legitima intressen;

(iii) För direktmarknadsföring till kunder har vi legitimt intresse av att behandla sådana uppgifter; eller

(iv) Vi kommer också att behandla dina personuppgifter där du har gett oss samtycke till detta.

Insamling av information

Beroende på din interaktion med oss (dvs. om du bara surfar på vår webbplats, eller om du har registrerat dig på våra tjänster och öppnat ett konto, använder våra tjänster etc.), kan vi samla in två typer av information om dig, enligt följande:

• Icke-personlig information: Den första typen av information är icke-identifierbar information som kan göras tillgänglig eller samlas in genom din användning av tjänsterna. För att klargöra är vi inte medvetna om din identitet på grund av sådan information (”Icke-personlig information”). Den icke-personliga information som samlas in kan inkludera din aggregerade användningsinformation och tekniska information som överförs såsom (men inte begränsat till): typ av operativsystem, typ av webbläsare, språkpreferens, tid och datum då du besöker vår webbplats, dina åtgärder inom våra tjänster (t.ex. registrering, visade sidor etc.), internetleverantör, surfdata, sökfrågor, webbhistorik och ungefärlig geografisk plats (landsnivå).

• Personlig information: Den andra typen av information är individuellt identifierbar information, nämligen information som identifierar en individ eller med rimlig ansträngning kan identifiera en individ (”Personlig information”). Personlig information omfattar antingen: (i) kontaktinformation som ditt namn, telefonnummer, adress, e-postadress etc. som du har lämnat frivilligt; och (ii) din Internet Protocol (”IP”) adress och MAC-adress eller andra online-identifierare. Observera att även om IP- och MAC-adress anses vara personligt identifierbar information i många jurisdiktioner (såsom EES), finns det vissa jurisdiktioner där sådana uppgifter inte betraktas som personlig information. Därför behandlar vi sådan information som personuppgifter, i enlighet med gällande lagar.

Du är inte skyldig enligt lag att förse oss med någon information. Du kan alltid undvika att ge oss viss personlig information; i alla fall, du erkänner att det kan hindra oss från att tillhandahålla vissa tjänster till dig.
Om vi kombinerar personlig information med icke-personlig information, den kombinerade informationen kommer att behandlas som personlig information så länge den förblir kombinerad.

Information som vi samlar in från besökare på vår webbplats

Typ av information

Hur använder vi det?

Om du kontaktar oss för support, feedback eller andra förfrågningar, begär att få en offert, antingen via ett onlineformulär som finns tillgängligt på webbplatsen, genom att skicka oss ett e-postmeddelande eller genom andra kommunikationsmedel som vi tillhandahåller (som att skicka in en felrapport eller fylla i en undersökning) kommer du att bli ombedd att ge oss ditt namn och din e-postadress.

Vi kommer att använda denna information enbart i syfte att svara på dina förfrågningar och ge dig den support eller information du har begärt.

En användare kan förse oss med en tredje parts information som kan innehålla personlig information. Till exempel, om en användare begär att en tredje part undertecknar ett elektroniskt dokument via våra tjänster, kan han eller hon ge oss en sådan tredje parts e-postadress och fullständiga namn.

Vi kommer att använda denna information enbart i syfte att förse våra användare med den begärda e-signaturtjänsten.

Om du frivilligt prenumererar på vår e-postkommunikation, du kommer att bli ombedd att ge oss din e-postadress. Du kan när som helst avsluta prenumerationen med avprenumerationsalternativet i nyhetsbrevet eller snarare genom att kontakta vårt dataskyddsombud på Support@deftpdf.com

Vi kommer att använda din e-postadress för att skicka information relaterad till våra tjänster och för att hålla dig uppdaterad om nya tjänster, samt ge dig tips relaterade till vår tjänst, och reklam- och marknadsföringsmeddelanden.

Vi samlar in IP-adresser, MAC-adresser eller andra online-identifierare som cookies, agenter, enhetsidentifierare etc. (”Online-identifierare”)

Vi kan antingen direkt eller indirekt samla in våra besökares online-identifierare. Vi använder detta för våra legitima intressen att (i) driva, tillhandahålla, underhålla, skydda, hantera, anpassa och förbättra vår webbplats och våra tjänster och det sätt på vilket vi erbjuder dem; (ii) förbättra din upplevelse av tjänsterna; och (iii) våra legitima intressen att granska och spåra användningsstatistik och trafikflöde.

Vi samlar också in viss teknisk icke-personlig information (som beskrivs ovan) som avser din användning av webbplatsen som din klickström, typ av webbläsare, tid och datum etc.

Vi använder dessa tekniska data för att driva och hantera vår webbplats.

När du använder webbplatsen kan du ladda upp visst innehåll till bloggen på webbplatsen (”Användargenererat innehåll”).

Du kan frivilligt ladda upp användargenererat innehåll till webbplatsen. I händelse av att det användargenererade innehållet innehåller personuppgifter kommer dessa uppgifter att vara föremål för din användning.

Om du vill komma åt visst material som tillhandahålls av oss, till exempel ladda ner ett whitepaper eller ett webinar som erbjuds av företaget via vår webbplats, du kommer att bli ombedd att ge oss ditt fullständiga namn, e-postadress, företag, bransch, jobbroll och land.

Vi kommer att använda denna information för att förse dig med webinar eller whitepaper eller ytterligare material som tillhandahålls av oss. Vi kommer också att använda din e-postadress för att kontakta dig eller skicka information relaterad till våra tjänster och för att hålla dig uppdaterad om nya tjänster.

Om du vill bli återförsäljare via vår webbplats kommer du att bli ombedd att ge oss ditt fullständiga namn, företagets e-postadress, företag, webbadress, telefonnummer och land.

Vi kommer att använda denna information för att kontakta dig. Vi kommer också att använda din e-postadress för att skicka information relaterad till våra tjänster och för att hålla dig uppdaterad om nya tjänster.

Om du vill begära en testversion av våra tjänster kommer du att bli ombedd att ge oss ditt fullständiga namn, e-postadress, företag, telefonnummer och land.

Vi kommer att använda denna information för att kontakta dig för att ge dig en kostnadsfri testversion av tjänsterna. Vi kommer också att använda din e-postadress för att skicka information relaterad till våra tjänster och för att hålla dig uppdaterad om nya tjänster.

I händelse av att du är intresserad av att gå med i vårt team, och vill skicka in ditt CV, via ADP, LLC, vår tredjepartsleverantör som tillhandahåller rekryteringstjänster för våra räkning, du kommer att behöva ge oss ditt namn, e-postadress, och telefonnummer. För ytterligare information, se ADP:s sekretesspolicy tillgänglig på:
https://www.adp.com/privacy.aspx.

Ditt tillhandahållande av personuppgifter i samband med rekrytering är frivilligt och du bestämmer omfattningen av informationen du tillhandahåller oss. Vi begär eller kräver inte känslig personlig information om religion, hälsa, sexuell läggning, eller politisk tillhörighet i samband med rekrytering. Vi kommer att använda den information du har tillhandahållit enbart för att kommunicera med dig, för att hantera våra rekryterings- och anställningsprocesser, och för att följa bolagsstyrning och juridiska och regulatoriska krav. Om du anställs kan uppgifterna användas i samband med anställning och företagsledning.

Information som vi samlar in från kunder och affärspartners

Typ av information

Hur använder vi det?

Du kan registrera dig som kund genom våra tjänster, under vilka du måste registrera dig och öppna ett konto. Under registreringsflödet kommer du att bli ombedd att förse oss med viss information som ditt fullständiga namn, e-postadress, du kommer att behöva skapa ett lösenord, vid vilken tidpunkt du därigenom representerar och garanterar att du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för dina uppgifter och lösenord. Du intygar och garanterar att du inte kommer att förse oss med felaktig, vilseledande eller falsk information.

Vi kommer att använda denna information i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, förse dig med de tjänster du har begärt, och utse ditt konto. Vi kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka dig nödvändig information relaterad till tjänsterna och vårt affärsengagemang (t.ex. skicka ett välkomstmeddelande till dig, för att meddela dig om eventuella uppdateringar av våra tjänster, skicka tillämpliga fakturor och ytterligare tillfällig kommunikation relaterad till tjänsterna) samt verifiera din identitet.

Du kan också välja att logga in med ditt sociala nätverkskonto (t.ex. Google, Facebook eller Microsoft). Sådana nätverkskonton kan ge oss tillgång till viss information om dig som lagras där (t.ex. fullständigt namn, e-post och annan information som du offentliggjort).

Vi samlar också in viss teknisk icke-personlig information (som beskrivs ovan) som besökare på webbplatsen och som beskrivs ovan.

Se tabellen ovan.

Dokument som laddas upp av dig via vår online-programvara kan innehålla personuppgifter.

Vi använder dessa uppgifter enbart för att tillhandahålla tjänsten, vi samlar inte in eller behandlar dessa uppgifter och raderas omedelbart efter tillhandahållandet av tjänsten och senast 24 timmar, efter den senaste gången du öppnade dokumentet.

Hur vi samlar in information

Beroende på arten av din interaktion med tjänsterna kan vi samla in information enligt följande:

(i) Automatiskt — vi kan använda cookies (som beskrivs i avsnittet nedan) för att samla in viss information automatiskt.

(ii) Tillhandahålls av dig frivilligt - vi samlar in information om och när du väljer att ge oss informationen, till exempel genom en registreringsprocess, kontakta oss kommunikation, betalningsprocess etc.

Användarens rättigheter

Individer har rätt att få veta vilken information vi har om dem och, i vissa fall, att få sådan information kommunicerad till dem. Individer kan också be om vår bekräftelse på huruvida vi behandlar deras personliga information eller inte. Med förbehåll för begränsningarna i tillämplig lag kan individer också ha rätt att erhålla den personliga information som de har tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och kan ha rätt att överföra sådan personlig information till en annan part.

De huvudsakliga rättigheterna enligt tillämplig dataskyddslagstiftning i förhållande till personuppgifter är följande: rätten att få tillgång till all information som tillhandahålls oss; rätten till rättelse; rätten till radering; rätten att begränsa behandlingen; rätten att invända mot behandling; rätten till dataportabilitet; rätten att klaga till en tillsynsmyndighet; och rätten att återkalla samtycke (i tillämplig utsträckning).

Vi ger dig möjlighet att utöva vissa val och kontroller i samband med vår behandling av dina personuppgifter, beroende på din relation med oss. För mer information, läs vår policy för användarrättigheter och onlineformulär som finns på: www.deftpdf.com/policy.

Om du vill utöva någon eller alla rättigheter ovan, använd vårt elektroniska formulär för att kontakta oss direkt angående en tillämplig användarrättighetsbegäran som finns tillgänglig på: www.deftpdf.com/policy.
Om vi inte kan förse dig med den information som du har bett om, kommer vi att sträva efter att förklara resonemanget för detta och informera dig om dina rättigheter, inklusive rätten att klaga till tillsynsmyndigheten. Vi förbehåller oss rätten att begära rimliga bevis för att verifiera din identitet innan vi förser dig med sådan information i enlighet med tillämplig lag. Dessutom kan processen för att hitta och radera uppgifterna ta upp till en (1) månad (efter mottagandet av det valideringsbevis vi behöver) i enlighet med tillämplig lag.

Datasekretess och relaterade lagar i din jurisdiktion kan ge dig andra eller ytterligare rättigheter relaterade till de uppgifter vi samlar in från dig, vilket också kan gälla.

Lagring av data

Vi kommer att behålla din information så länge ditt konto är aktivt eller efter behov för att tillhandahålla tjänster till dig, allt i enlighet med gällande lagar, eller tills en individ uttrycker en preferens att välja bort. Vi kan efter eget gottfinnande radera eller ändra information från våra system, utan föregående meddelande till dig, när vi anser att det inte längre är nödvändigt för sådana ändamål.

Minderåriga

Om du är under 16 år får du inte använda denna webbplats eller våra tjänster. Om du är 16 år gammal men ännu inte 18, eller myndig ålder i den jurisdiktion där du bor, du får inte använda denna webbplats eller tjänster utan uttryckligt och informerat samtycke från din förälder eller vårdnadshavare. Om du blir medveten om eller har någon anledning att tro att ett barn har delat någon information med oss, vänligen kontakta oss på: Support@deftpdf.com

Delning av personuppgifter

Vi delar inte någon personlig information som samlats in från dig med tredje part eller någon av våra partners utom i följande händelser:

(1) Rättsligt avslöjande, policy verkställighet, tredje parts rättigheter och företagsrättigheter: Vi förbehåller oss rätten att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag och/eller för att följa ett domstolsbeslut eller liknande rättslig process eller när vi i god tro tror att utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, undersöka bedrägerier eller svara på en statlig begäran. I vissa situationer kan Sictec Infotech, Inc vara skyldigt att lämna ut personuppgifter som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter.

(2) Affärsövergångar: Om Sictec Infotech, Inc™ är inblandat i en sammanslagning, förvärv eller försäljning av hela eller en del av dess tillgångar, kommer du att meddelas via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår webbplats om eventuella förändringar i äganderätt eller användning av din personliga information, samt eventuella val du kan ha angående din personliga information.

(3) Tredjepartsleverantörer: Företaget kan dela din information med tredje part som utför tjänster för vår räkning (t.ex. API-leverantörer, betalningsprocess, spårning, servrar, tjänstefunktioner och support, marknadsföring etc.). Dessa tredje parter kan vara belägna i olika jurisdiktioner; och dessa företag har behörighet att använda din personliga information endast om det är nödvändigt för att tillhandahålla dessa tjänster till oss.

Vi kan lagra icke-personlig och personlig information på våra servrar eller våra molnservrar, använda eller dela icke-personlig information under någon av ovanstående omständigheter, samt i syfte att tillhandahålla och förbättra vår tjänst enligt beskrivningen ovan. Dessutom förbehåller vi oss rätten att använda, avslöja eller överföra (för affärsändamål eller på annat sätt) aggregerade och bearbetade data till tredje part, inklusive, bland annat, dotterbolag, för olika ändamål inklusive kommersiellt bruk. Denna information kan samlas in, bearbetas och analyseras av oss och överföras på ett kombinerat, kollektivt och aggregerat sätt (dvs. din information aggregeras omedelbart med andra användare) till tredje part.

Cookies

När du besöker eller använder webbplatsen, eller interagerar med våra tjänster, kan vi använda ”cookies” (eller liknande tekniker), som lagrar viss information på din enhet (dvs. lokalt lagrad) och som gör det möjligt för oss att anpassa tjänsten och innehållet samt förbättra din upplevelse av tjänsterna. Användningen av cookies är en vanlig branschövergripande praxis. En ”Cookie” är en liten information som en webbplats tilldelar och lagrar på din enhet medan du tittar på en webbplats. Cookies är mycket användbara och kan användas för olika ändamål, till exempel så att du kan navigera mellan sidor effektivt och göra interaktionen mellan dig och våra tjänster snabbare och enklare.

Vi kan tillåta tredje part att använda cookies eller annan teknik för att samla in information om dina online- och applikationsanvändningsaktiviteter i våra tjänster. Dessa uppgifter kan inkludera onlineidentifierare, därför rekommenderar vi att du granskar vår cookiepolicy noggrant:

Cookie

Syfte

Sekretesspolicy och Opt-Out

Facebook Analytics

Aktivera användning av tjänsten

https://www.facebook.com/policies/cookies

Facebook anpassad målgrupp

marknadsföring

https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Google AdWords

Marknadsföring och Remarketing

https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Analytiska ändamål

www.google.com/policies/privacy/partners

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

UpClick

Analytics

https://upclick.com/privacy.html

Crazyegg

Analytics

https://www.crazyegg.com/privacy

Addthis

marknadsföring

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Pushengage

Marknadsföring och förbättra användningen av webbplatsen

https://www.pushengage.com/privacy

Kickfire

IP-sökning

https://id.kickfire.com/privacy-policy

Facebook Anslut

Förbättra användningen av webbplatsen

https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Microsoft

Förbättra användningen av webbplatsen

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Google

Förbättra användningen av webbplatsen

https://policies.google.com/privacy

TRUSTe

Certifiering

https://www.trustarc.com/privacy-policy

Betyg widget

Förbättra användningen av webbplatsen

http://rating-widget.com/privacy

Yahoo

Analytics

https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/topics/analytics/index.html

Capterra

Analytics

https://www.capterra.com/legal/privacy-policy

VisitorID

Aktivera användningen av webbplatsen och tjänsten och Analytics-tjänsterna.

För mer information om cookies och dina kontroller i detta avseende kan du läsa följande länkar:
För Chrome;
För Firefox;
För Opera;
För Internet Explorer;
För Safari;
För Edge.

De flesta webbläsare tillåter dig att radera cookies från din dators hårddisk, blockera godkännande av cookies eller få en varning innan en cookie lagras. Men om du blockerar eller raderar cookies kanske vissa funktioner i tjänsterna inte fungerar korrekt och din onlineupplevelse kan vara begränsad.

Vi kan tillåta tredje parter att använda cookies eller annan teknik för att samla in information om dina online- och applikationsanvändningsaktiviteter i våra tjänster, till exempel:

  • Google Analytics: Denna cookie placeras för att spåra och analysera användningen av våra tjänster, för interna ändamål. Om du vill veta mer om hur Google använder data från vår användning av Google Analytics-cookies rekommenderar vi att du läser Googles policyer på: www.google.com/policies/privacy/partners. För ytterligare information, se Google Analytics opt-out-webbverktyg som finns på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Som är fallet med de flesta webbplatser samlar vi in viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler. Denna information kan inkludera internetprotokoll (IP) adresser, webbläsartyp, internetleverantör (ISP), hänvisnings-/utgångssidor, operativsystem, datum/tidsstämpel och/eller klickströmsdata.
Vi kan länka dessa automatiskt insamlade data till annan information vi samlar in om dig. Vi kan också kombinera denna automatiskt insamlade logginformation med annan information vi samlar in om de tjänster vi erbjuder dig.

Vi samarbetar med en tredje part för att antingen visa reklam på vår webbplats eller för att hantera vår annonsering på andra webbplatser. Vår tredjepartspartner kan använda tekniker som cookies för att samla in information om dina aktiviteter på denna webbplats och andra webbplatser för att förse dig med reklam baserat på dina surfaktiviteter och intressen. Om du inte vill att denna information ska användas i syfte att erbjuda dig intressebaserade annonser kan du välja bort detta genom att klicka här. Observera att detta inte väljer att du inte erbjuds annonser. Du kommer att fortsätta att få generiska annonser.

Säkerhet, intrång och upptäckt

Vi följer allmänt accepterade standarder för att skydda den personliga information som lämnas till oss, både under överföring och när den har mottagits. För webbplatsens säkerhetsändamål, och för att säkerställa att vår webbplats förblir tillgänglig för alla besökare, all nätverkstrafik övervakas för att identifiera obehöriga försök att ladda upp eller ändra information, orsaka skada, eller bedriva kriminell verksamhet. För att skydda systemet från obehörig användning och för att säkerställa att systemet fungerar korrekt, personer som besöker vår webbplats är föremål för övervakning. Obehöriga försök att ladda upp eller ändra information, eller på annat sätt orsaka skada på denna tjänst är strängt förbjudna och kan straffas enligt tillämplig lag.

Vidare, i händelse av en dataincident, där vi upptäcker att dina personuppgifter kan vara i fara, kommer vi att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig och tillämplig myndighet (om så krävs, med förbehåll för tillämpliga lagar).

Länkar till tredje parts webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser vars sekretesspraxis kan skilja sig från Sictec Infotech, Inc™. Om du skickar personlig information till någon av dessa webbplatser regleras din information av deras integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att noggrant läsa sekretesspolicyn för alla webbplatser du besöker.

Blogg

Vår webbplats erbjuder offentligt tillgängliga bloggar eller communityforum. Du bör vara medveten om att all information du tillhandahåller inom dessa områden kan läsas, samlas in, och användas av andra som har tillgång till dem. För att begära borttagning av din personliga information från vår blogg eller communityforum, kontakta oss på: Support@deftpdf.com

Widgets för sociala medier

Vår webbplats innehåller sociala mediefunktioner som Facebook- och Twitter-knapparna och widgetarna, samt knappen ”Dela detta” och alla interaktiva miniprogram som körs på vår webbplats. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilka sidor du besöker på vår webbplats, och kan ställa in en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Sociala mediefunktioner och widgetar är antingen värd av en tredje part eller värd direkt på vår webbplats. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller dem.

Direkt marknadsföring

Vi kan skicka ett e-postmeddelande till våra kunder eller andra meddelanden om oss eller våra tjänster. Vi kan också skicka våra uppdateringar eller nyhetsbrev till personer som har registrerat sig för nyhetsbrevet eller använt våra tjänster. Du kan ta bort din personliga information från vår e-postlista och sluta ta emot reklammeddelanden från oss genom att följa länken för att avsluta prenumerationen längst ner i varje kommunikation eller genom att skicka e-post till oss på: Support@deftpdf.com

Observera att om du är vår kund, även om du avslutar prenumerationen, förbehåller vi oss rätten att skicka dig servicerelaterad kommunikation, inklusive servicemeddelanden och administrativa meddelanden, som rör antingen ditt konto eller dina transaktioner av tjänsterna, utan att erbjuda dig möjlighet att välja bort att ta emot dem om du inte avslutar och tar bort ditt konto. Om du vill radera ditt konto, vänligen kontakta oss på: Support@deftpdf.com. Observera att även om vi raderar ditt konto kommer vi inte att radera viss information som krävs enligt tillämplig lag eller på annat sätt, som krävs för legitima syften för vår verksamhet. Vi tar till exempel inte bort några fakturor som skickas till dig eftersom vi behöver dem för att hantera vår ekonomi.

Dataöverföring utanför EES

Vi kan lagra eller behandla dina personuppgifter i USA eller i andra länder. Om du besöker våra webbplatser eller använder våra tjänster från platser utanför USA, observera att all information du tillhandahåller oss genom din användning av våra webbplatser eller tjänster kan överföras till och behandlas i andra länder än det land från vilket du besökte våra webbplatser eller tjänster, inklusive USA där vår centrala databas drivs. Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter får en adekvat nivå av dataskydd vid överföring utanför EES. Om du är bosatt i en jurisdiktion där överföring av dina personuppgifter kräver ditt samtycke, inkluderar ditt samtycke till denna sekretesspolicy ditt uttryckliga samtycke till sådan överföring av dina uppgifter.

Spåra inte avslöjande

Tjänsten svarar inte på Spåra inte-signaler. För mer information om Spåra inte signaler, se: http://www.allaboutdnt.com/.

Kundens varumärke

Som betalande kund hos Sictec Infotech, Inc™ förbehåller vi oss rätten och du tillåter oss att använda ditt företags varumärke och rätten att visa kundens namn, logotyp, varumärken och servicemärken (”Ditt varumärke”) inom det angivna området på webbsidorna som Sictec Infotech, Inc™ är värd för. Sictec Infotech, Inc™ kan tydligt visa ditt varumärke och en fras som väsentligen liknar ”powered by DEFT PDF” eller andra fraser som Sictec Infotech, Inc™ kan visas då och då, liksom alla namn, logotyper, varumärken eller servicemärken som tillhör tredje parts co-branding-kunder till Sictec Infotech, Inc™. Du kan när som helst återkalla det tillstånd du ger oss att använda ditt varumärke genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på: Support@deftpdf.com


×
×