Käyttöehdot

Käyttämällä Sictec Infotech, Inc:n (”DeftPDF”) tuotteita, ohjelmistoja, palveluita, foorumeita tai verkkosivustoja hyväksyt seuraavat ehdot ja kaikki niihin liittyvät käytännöt, ohjeet tai muutokset, joita sinulle voidaan ajoittain esittää, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, ohjelmakäytännöt ja oikeudelliset ilmoitukset (yhdessä ”Ehdot”). Saatamme päivittää Ehtoja tulevaisuudessa, ja löydät uusimman version tästä sopimuksesta osoitteesta https://deftpdf.com/terms.

1. Tuotteiden käyttö

Sictec Infotech, Inc., sen tytäryhtiöt, työntekijät ja tytäryhtiöt (”Sictec Infotech, Inc.”) tarjoavat sinulle DeftPDF-tiedostoa edellyttäen, että olet täysi-ikäinen sitovan sopimuksen tekemiseen etkä ole henkilö, joka on estetty vastaanottamasta tuotteita Yhdysvaltojen lakien tai muun sovellettavan lainkäyttöalueen nojalla. Tiettyjen tuotteiden käyttämiseksi saatat joutua toimittamaan ajantasaiset, tarkat tunnistetiedot, yhteystiedot ja muut tiedot osana rekisteröintiprosessia ja/tai jatkuvaa DeftPDF: n käyttöä. Olet vastuussa tilisi salasanan luottamuksellisuuden ylläpitämisestä ja olet vastuussa kaikista tilisi alla olevista toimista. Suostut ilmoittamaan Sictec Infotech, Inc.:lle välittömästi salasanasi tai tilisi luvattomasta käytöstä tai muista tietoturvaloukkauksista. Sictec Infotech, Inc. ei voi eikä ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että et ole antanut meille tarkkoja tietoja tai pidä salasanasi suojattuna.

2. Asianmukainen käytös

Ymmärrät, että kaikki tiedot, tiedot, teksti, ohjelmistot, musiikki, äänet, valokuvat, grafiikat, videot, viestit tai muut materiaalit (”Sisältö”) ovat yksin sen henkilön vastuulla, jolta tällainen sisältö on peräisin. DeftPDF voi ladata, pyytää, tai muuten hankkia sisältöä Internetistä tai omalta tietokoneeltasi pyynnöstäsi. Ymmärrät, että käyttämällä DeftPDF saatat altistua Sisällölle, joka on loukkaavaa, säälimätöntä tai vastenmielistä, ja että käytät DeftPDF: tä omalla vastuullasi.

Hyväksyt, että olet vastuussa omasta käytöksestäsi ja kaikesta luomastasi sisällöstä, lähettää tai näyttää DeftPDF-tiedostoa käytettäessä ja sen mahdollisista seurauksista. Suostut käyttämään DeftPDF-tiedostoa vain laillisiin tarkoituksiin, asianmukainen ja Ehtojen ja sovellettavien käytäntöjen tai ohjeiden mukaisesti. Hyväksyt, että et harjoita mitään toimintaa, joka häiritsee tai häiritsee DeftPDF-tiedostoa tai DeftPDF-tiedostoon yhdistettyjä palvelimia tai verkkoja. Ilmoittaaksesi toiminnasta tai sisällöstä, joka saattaa rikkoa ehtoja, ota yhteyttä osoitteeseen Support@DeftPDF.com

Tämän sopimuksen lisäksi, tietyn DeftPDF-tiedoston käyttöä säätelevät kyseisille tuotteille ominaiset käytännöt tai ohjeet, ja jotka on nimenomaisesti sisällytetty tähän sopimukseen.

Yhdysvaltojen ulkopuolella olevat käyttäjät sitoutuvat noudattamaan omia paikallisia sääntöjään, jotka koskevat verkkokäyttäytymistä ja hyväksyttävää sisältöä, mukaan lukien lait, jotka säätelevät tietojen vientiä Yhdysvaltoihin tai asuinmaasi.

3. Sictec Infotech, Inc.:n tietosuojakäytäntö

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme on tietosuojakäytännössämme osoitteessa https://deftpdf.com/policy. Käyttämällä DeftPDF-tiedostoa hyväksyt ja hyväksyt, että Sictec Infotech, Inc. voi käyttää, säilyttää ja paljastaa tilitietojasi ja mitä tahansa kyseiseen tiliin liittyvää Sisältöä, jos laki sitä vaatii, tai vilpittömässä uskossa, että tällainen pääsyn säilyttäminen tai paljastaminen on kohtuudella välttämätöntä: (a) sovellettavan lain, asetuksen, oikeusprosessin tai täytäntöönpanokelpoisen hallituksen pyynnön täyttämiseksi, (b) Ehtojen täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien mahdollisten rikkomusten tutkiminen, c) petosten, turvallisuus- tai teknisten ongelmien havaitseminen, estäminen tai muutoin käsitteleminen (mukaan lukien rajoituksetta roskapostin suodatus) tai (d) suojaavat Sictec Infotech, Inc:n, sen käyttäjien tai yleisön oikeuksille, omaisuudelle tai turvallisuudelle aiheutuvilta välittömiltä vahingoilta lain edellyttämällä tai sallimalla tavalla.

Ymmärrät, että DeftPDF: n tekninen käsittely ja siirto, mukaan lukien sisältösi, voi liittyä (a) lähetyksiä eri verkoissa; ja (b) muutoksia verkkojen, laitteiden tai tuotteiden yhdistämisen teknisten vaatimusten mukaisiksi ja mukautumiseksi niihin.

4. Omistusoikeudet Sictec Infotech, Inc.: n oikeudet

Ymmärrät ja hyväksyt, että DeftPDF ja kaikki tarvittavat ohjelmistot, joita käytetään DeftPDF: n (”Ohjelmisto”) yhteydessä, sisältävät omistusoikeudellisia ja luottamuksellisia tietoja, jotka on suojattu sovellettavilla immateriaalioikeuksilla ja muilla laeilla ja sopimuksilla. Lisäksi tunnustat ja hyväksyt, että sponsorimainoksiin sisältyvä tai DeftPDF: n kautta sinulle esitetty sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkit, palvelumerkit, patentit tai muut omistusoikeudet ja lait. Lukuun ottamatta Sictec Infotech, Inc:n tai muiden asianmukaisten kolmansien osapuolten oikeuksien haltijoiden nimenomaista valtuuttamaa lupaa, sitoudut olemaan muuttamatta, vuokraamatta, vuokraamatta, lainaamatta, myymättä, jakamatta tai luomatta johdannaisteoksia, jotka perustuvat Sisältöön, DeftPDF: hen tai Ohjelmistoon, kokonaan tai osittain, paitsi erikseen erillisessä kirjallisessa sopimuksessa erikseen sallituilla.

Ehtojen ja sovellettavien lisenssisopimusten mukaisesti Sictec Infotech, Inc. myöntää sinulle henkilökohtaisen, ei-siirrettävän ja ei-yksinomaisen oikeuden ja lisenssin käyttää Ohjelmistonsa objektikoodia; edellyttäen, että et (etkä salli minkään kolmannen osapuolen) kopioida, muokata, luoda johdannaistyötä, käänteissuunnittelua, koota tai muuten yritä löytää lähdekoodia, myy, luovuta, alilisensoi, myönnä tietoturvakorkoa tai muutoin siirrä mitään oikeutta Ohjelmistoon, ellei tällainen toiminta ole nimenomaisesti sallittua tai lain edellyttämää tai sitä ei ole Sictec Infotech, Inc. nimenomaisesti valtuuttama kirjallinen. Sitoudut olemaan käyttämättä ohjelmiston muokattuja versioita, mukaan lukien (rajoituksetta) DeftPDF-tiedoston luvattoman käytön saamiseksi. Sitoudut olemaan käyttämättä DeftPDF-tiedostoa millään muulla tavalla kuin Sictec Infotech, Inc.: n tarjoaman käyttöliittymän kautta käytettäväksi DeftPDF: n käyttämiseen, paitsi erikseen erillisessä kirjallisessa sopimuksessa.

Lukuun ottamatta Sictec Infotech, Inc:n nimenomaisesti valtuuttamaa lupaa, suostut olemaan käyttämättä, kopioimatta, jäljittelemättä tai sisällyttämättä mitään tavaramerkkiä, palvelumerkkiä, kaupan mekkoa, yrityksen nimeä tai tuotenimeä tavalla, joka todennäköisesti aiheuttaa sekaannusta kuluttajien keskuudessa. Sitoudut myös olemaan poistamatta, hämärtämättä tai muuttamatta Sictec Infotech, Inc.:n tai minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeusilmoitusta, tavaramerkkejä tai muita omistusoikeuksia koskevia ilmoituksia, jotka on kiinnitetty tai jotka sisältyvät DeftPDF: n tai Ohjelmiston kanssa tai sen kautta tai niihin.

Sinun oikeutesi

Sictec Infotech, Inc. ei vaadi omistusta tai määräysvaltaa mihinkään DeftPDF-tiedostoon tai sen kautta lähettämäsi, lähettämäsi tai näyttämäsi Sisältöön. Sinä tai kolmannen osapuolen lisenssinantaja, tarvittaessa, säilyttää kaiken patentin, tavaramerkki ja tekijänoikeudet mihin tahansa sisältöön, jonka lähetät, lähetät tai näytät DeftPDF: ssä tai sen kautta, ja olet vastuussa näiden oikeuksien suojaamisesta, tarvittaessa. Lähettämällä, lähettämällä tai näyttämällä sisältöä DeftPDF: ssä tai sen kautta, jonka on tarkoitus olla yleisön saatavilla, annat Sictec Infotech, Inc. maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan lisenssin jäljentää, mukauttaa, muokata, julkaista ja jakaa tällaista sisältöä DeftPDF: ssä DeftPDF: n näyttämistä, jakelua ja mainostamista varten. Sictec Infotech, Inc. pidättää oikeuden syndikoida sisältöä, jonka olet lähettänyt, lähettänyt tai näytetty sinun DeftPDF: ssä tai sen kautta ja käyttää kyseistä Sisältöä minkä tahansa Sictec Infotech, Inc:n tarjoaman tuotteen yhteydessä. Sictec Infotech, Inc. pidättää lisäksi oikeuden kieltäytyä hyväksymästä, lähettämästä, näyttämästä tai lähettämästä mitään Sisältöä oman harkintansa mukaan.

Vakuutat ja takaat, että sinulla on kaikki oikeudet, valta ja valtuudet, jotka ovat tarpeen tässä annettujen oikeuksien myöntämiseksi mille tahansa lähetetylle sisällölle.

Muut

Adobe, Adobe-logo, Adobe PDF, Adobe PDF -logo, Acrobat, Flash, Flash-logo (tyylitelty ”f”), LiveCycle, LiveCycle Forms ES, PostScript, PostScript-logo, Reader ja XMP ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Apple-logo, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac-logo, Mac OS, OS X, Safari ja TrueType ovat Apple, Inc:n tavaramerkkejä.

CNET, ”cnet.com” ja CNET-logo ovat CBS Interactive, Inc:n tavaramerkkejä.

Facebook ja ”f” -logo ovat Facebookin tavaramerkkejä, Inc.

Google, Google Chrome, Google-logo ja Google Chrome -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lifehacker ja Lifehacker-logo ovat Kinjan tavaramerkkejä, Gawker Media, LLC, Blogwire KFT, ja/tai mikä tahansa heidän tytäryhtiöistään.

Mashable, Mashable-logo, ”M” -logo, ovat Mashablein tavaramerkkejä, Inc.

Microsoft, .NET-logo, ActiveX, Excel, Excel-käynnistyskuvake, IntelliSense, Internet Explorer, Internet Explorer -logo, PowerPoint, PowerPoint-käynnistyskuvake, Security Shield -logo, Silverlight, Silverlight logo, SQL Server, SQL Server, Visual Basic, Visual C #, Visual Studio, Windows, Windows-logo, Windows Server, Windows Vista ja Word-käynnistyskuvake ovat Microsoftin yritysryhmän tavaramerkkejä.

Mozilla, Mozilla-logo, Firefox ja Firefox-logo ovat The Mozilla Foundationin tavaramerkkejä.

Opera ja Opera-logo ovat Opera Software ASA:n tavaramerkkejä.

PC World, PCWORLD.COM, PCWORLD.COM online ja niiden logot ovat International Data Group, Inc:n (IDG Consumer & SMB/IDGCSMB) tavaramerkkejä.

Twitter-nimi, Twitter-logo, Twitter T, Tweet, ja Twitter-lintu ovat Twitterin tavaramerkkejä, Inc.

5. OHJELMISTOT JA AUTOMAATTISET PÄIVITYKSET

Sictec Infotech, Inc.:n tarjoaman Ohjelmiston käyttöä säännellään kyseisen Ohjelmiston mukana olevien loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehtojen ja muiden ehtojen mukaisesti. Sictec Infotech, Inc.-ohjelmisto saattaa ilmoittaa versionumeron tai muut diagnostiikkatiedot automaattisesti ja saattaa automaattisesti ladata ohjelmistopäivityksiä DeftPDF-tiedoston päivittämiseksi, parantamiseksi ja kehittämiseksi, mukaan lukien virheenkorjausten, korjaustiedostojen, parannettujen toimintojen, puuttuvien laajennusten ja uusien versioiden tarjoaminen. Jos Ehtojen ja Ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen välillä on ristiriita, lisenssisopimus on etusijalla.

6. TEKIJÄNOIKEUKSIA JA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNÖT

Politiikkamme on vastata väitettyjä rikkomuksia koskeviin ilmoituksiin, jotka ovat Yhdysvaltojen Digital Millennium Copyright Act -lain tai muun sovellettavan lain mukaisia, ja lopettaa toistuvien rikkomisten tilit.

Jos haluat

lisätietoja tavaramerkkivalitusmenettelystämme, ole hyvä ja support@DeftPDF.com. Sictec Infotech, Inc:n kauppanimien, tavaramerkkien, palvelumerkkien, logojen, verkkotunnusten ja muiden erottuvien tuotemerkkien ominaisuuksien käytön on oltava Ehtojen mukaista ja Sictec Infotech, Inc:n silloisten Brand Feature -käyttöohjeiden mukaista.

7. KÄYTTÖÄ JA VARASTOINTIA KOSKEVAT YLEISET KÄYTÄNNÖT

Hyväksyt, että Sictec Infotech, Inc. ei ole vastuussa DeftPDF: n ylläpitämän tai lähettämän sisällön ja muun viestinnän poistamisesta tai säilyttämisen epäonnistumisesta. Hyväksyt, että Sictec Infotech, Inc. ei ehkä ole asettanut kiinteää ylärajaa DeftPDF: n kautta lähettämiesi tai vastaanottamiesi lähetysten määrälle tai käytetyn tallennustilan määrälle. Pidämme kuitenkin oikeuden oman harkintamme mukaan luoda rajoituksia milloin tahansa ilmoittamalla tai ilman erillistä ilmoitusta.

Kun DeftPDF: n käyttö lopetetaan, mukaan lukien saatuaan todistuksen tai muun kuolemasi vahvistavan oikeudellisen asiakirjan, Sictec Infotech, Inc. sulkee tilisi etkä enää voi hakea kyseisen tilin sisältöä.

8. TUOTTEEN MUUTOKSET

Sictec Infotech, Inc. pidättää oikeuden milloin tahansa ja ajoittain muuttaa tai lopettaa, väliaikaisesti tai pysyvästi, DeftPDF (tai mikä tahansa sen osa) ilman erillistä ilmoitusta. Hyväksyt, että Sictec Infotech, Inc. ei ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle DeftPDF: n muutoksista, keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

9. IRTISANOMINEN

Voit lopettaa DeftPDF: n käytön milloin tahansa. Hyväksyt, että Sictec Infotech, Inc. voi milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, mukaan lukien tilin käyttämättömyysaika, lopettaa DeftPDF-käyttöoikeutesi, lopettaa ehdot tai keskeyttää tai sulkea tilisi. Irtisanomisen yhteydessä tilisi poistetaan käytöstä, eikä sinulle voida myöntää pääsyä DeftPDF-tiedostoon, tilisi tai tilisi sisältämiin tiedostoihin tai muuhun sisältöön. Ehtojen kohdat 9 (Irtisanominen), 12 (Korvaus), 13 (Vastuuvapauslauseke), 14 (Vastuunrajoitukset), 15 (Poissulkemiset ja rajoitukset) ja 18 (mukaan lukien lain valinta, erotettavuus ja vanhentumisaika) säilyvät voimassa tai päättyvät.

10. MAINOKSET

Joitakin DeftPDF-tiedostoja tukevat mainostulot, ja ne saattavat näyttää mainoksia ja tarjouksia tuotteessa. Tällaiset mainokset voidaan kohdistaa sisällön tallennettujen tietojen DeftPDF, kyselyt kautta DeftPDF tai muita tietoja. Sictec Infotech, Inc.: n tuotteiden mainonnan tapa, tila ja laajuus voivat muuttua. Ottaen huomioon DeftPDF: n käytön, hyväksyt, että Sictec Infotech, Inc. voi sijoittaa tällaista mainontaa ja että Sictec Infotech, Inc. ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, joita sinulle aiheutuu tällaisten mainostajien läsnäolosta DeftPDF: ssä tai myöhemmissä asioissasi mainostajien kanssa.

11. LINKIT

DeftPDF voi tarjota, tai kolmannet osapuolet voivat tarjota, linkkejä muihin World Wide Web-sivustoihin tai resursseihin. Sictec Infotech, Inc. ei ehkä hallitse tällaisia sivustoja ja resursseja, ja tunnustat ja hyväksyt, että Sictec Infotech, Inc. ei ole vastuussa tällaisten ulkoisten sivustojen tai resurssien saatavuudesta eikä tue eikä ole vastuussa mistään sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, joka on saatavilla tällaisilla sivustoilla tai resursseilla. Lisäksi tunnustat ja hyväksyt, että Sictec Infotech, Inc. ei ole suoraan tai epäsuorasti vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat tai väitetään aiheutuvan tällaisen sisällön, tavaroiden tai tuotteiden käytöstä tai niihin luottamisesta tai siihen luottamisen yhteydessä.

12. KORVAUS

Sitoudut pitämään vaarattomana ja korvaamaan Sictec Infotech, Inc.:n ja sen tytäryhtiöiden, tytäryhtiöiden, virkamiesten, edustajien, työntekijöiden, mainostajien, lisenssinantajien, toimittajien tai yhteistyökumppaneiden (yhdessä ”Sictec Infotech, Inc. ja kumppanit”) kolmannen osapuolen vaatimuksista, jotka johtuvat tai liittyvät jollakin tavalla DeftPDF: n käyttöön, Ehtojen rikkomiseen tai muuhun DeftPDF: n käyttöön liittyvät toimet, mukaan lukien kaikki vastuut tai kulut, jotka johtuvat kaikista vaatimuksista, menetyksistä, vahingoista (todellisista ja välillisistä), kanteista, tuomioista, oikeudenkäyntikuluista ja asianajajista” palkkiot, kaikenlaisia ja luonteeltaan. Tällaisessa tapauksessa Sictec Infotech, Inc. antaa sinulle kirjallisen ilmoituksen tällaisesta vaatimuksesta, kanteesta tai kanteesta.

13. TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

YMMÄRRÄT NIMENOMAISESTI JA HYVÄKSYT, ETTÄ:

  1. DEFTPDF: N KÄYTTÖ ON OMALLA VASTUULLASI. DEFTPDF TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA ”SELLAISENAAN”. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA, SICTEC INFOTECH, INC. JA KUMPPANIT KIELTÄVÄT NIMENOMAISESTI KAIKKI TAKUUT JA EHDOT, OLIVATPA NE NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, OLETETUT TAKUUT JA EHDOT, JOTKA KOSKEVAT MYYNTIKELPOISUUTTA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUTTA.

  2. SICTEC INFOTECH, INC. JA KUMPPANIT EIVÄT TAKAA, ETTÄ (i) DEFTPDF TÄYTTÄÄ VAATIMUKSESI, (ii) DEFTPDF ON KESKEYTYMÄTÖN, OIKEA-AIKAINEN, TURVALLINEN TAI VIRHEETÖN, (iii) DEFTPDF: N KÄYTÖSTÄ SAADUT TULOKSET OVAT TARKKOJA TAI LUOTETTAVIA, (iv) KAIKKIEN DEFTPDF: N KAUTTA OSTAMIEN TAI SAAMIEN TUOTTEIDEN, PALVELUIDEN, TIETOJEN TAI MUUN MATERIAALIN LAATU VASTAA ODOTUKSIASI, JA (V) OHJELMISTON VIRHEET KORJATAAN.

  3. KAIKKI MATERIAALIT, JOTKA ON LADATTU TAI MUUTEN HANKITTU DEFTPDF: N AVULLA, TEHDÄÄN OMALLA HARKINTASI JA RISKILLÄSI JA ETTÄ OLET YKSIN VASTUUSSA TIETOKONEJÄRJESTELMÄLLESI TAI MUULLE LAITTEELLESI AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ, JOKA JOHTUU TÄLLAISEN MATERIAALIN LATAAMISESTA.

  4. EI NEUVOJA TAI TIETOJA, JOKO SUULLINEN TAI KIRJALLINEN, JONKA OLET SAANUT SICTEC INFOTECHILTA, INC. TAI KAUTTA TAI DEFTPDF LUO TAKUUN, JOTA EI OLE NIMENOMAISESTI MAINITTU EHDOISSA.

14. VASTUUN RAJOITTAMINEN

YMMÄRRÄT NIMENOMAISESTI JA HYVÄKSYT SEN SICTEC INFOTECH, INC. JA KUMPPANIT EIVÄT OLE VASTUUSSA SINULLE SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI ESIMERKILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, VAHINGOT VOITON MENETYKSESTÄ, LIIKEARVOSTA, KÄYTÖSTÄ, TIEDOISTA TAI MUISTA AINEETTOMISTA TAPPIOISTA (VAIKKA SICTEC INFOTECH, INC. TAI KUMPPANEILLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA), JOTKA JOHTUVAT: (i) DEFTPDF: N KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ; (ii) KORVAAVIEN TAVAROIDEN JA PALVELUJEN HANKINTAKUSTANNUKSET, JOTKA JOHTUVAT KAIKISTA OSTETUISTA TAI SAADUISTA TAVAROISTA, TIEDOISTA TAI PALVELUISTA TAI VASTAANOTETUISTA VIESTEISTÄ TAI DEFTPDF: STÄ; (iii) LÄHETYSTEN TAI TIETOJEN LUVATON KÄYTTÖ TAI MUUTTAMINEN; (iv) LAUSUNNOT TAI LAUSUNNOT MINKÄ TAHANSA KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄYTYMINEN DEFTPDF: SSÄ; TAI (v) MIKÄ TAHANSA MUU DEFTPDF: ään liittyvä asia.

15. POISSULKEMISET JA RAJOITUKSET

MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI OLE TARKOITUS SULKEA POIS TAI RAJOITTAA MITÄÄN EHTOA, TAKUU, OIKEUS TAI VASTUU, JOTA EI VOIDA LAILLISESTI SULKEA POIS TAI RAJOITTAA. JOTKUT LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN TAI EHTOJEN POISSULKEMISTA TAI VASTUUN RAJOITTAMISTA TAI POISSULKEMISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT HUOLIMATTOMUUDESTA, SOPIMUSRIKKOMUKSESTA TAI EPÄSUORIEN EHTOJEN RIKKOMISESTA TAIKKA SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA. VASTAAVASTI VAIN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET KOHDISSA 13 JA 14, JOTKA OVAT LAINKÄYTTÖALUEELLASI LAILLISIA, KOSKEVAT SINUA JA VASTUUMME RAJOITETAAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA.

16. EI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN EDUNSAAJIA

Hyväksyt sen, ellei ehdoissa nimenomaisesti toisin määrätä, ehdoissa ei ole kolmannen osapuolen edunsaajia.

17. ILMOITUS

Hyväksyt, että Sictec Infotech, Inc. voi toimittaa sinulle ilmoituksia, mukaan lukien Ehtojen muutoksia koskevat ilmoitukset, sähköpostitse, tavallisella postilla tai DeftPDF: llä.

18. HYVITYSPOLITIIKKA

  • Tilaus:
    • Maksua ei palauteta. Jos peruutat peruutuksen, et saa hyvitystä, mukaan lukien osittain käytetyistä Palvelujaksoista. Joissakin tilanteissa DeftPDF voi tarjota hyvityksiä tapauskohtaisesti. Päätös niiden toimittamisesta on DeftPDF: n yksinomaisen ja ehdottoman harkinnan mukaan.

  • Käännös:
    • Palautukset myönnetään heti järjestelmän toimintahäiriöiden yhteydessä. Emme voi myöntää hyvityksiä käännöksistä, joiden tarkkuus oli heikko tai ei-käännettävissä oleva tiedosto (skannattu PDF tai kuvat)

19. YLEISTÄ TIETOA

Koko sopimus.

Ehdot (mukaan lukien käytännöt, ohjeet tai muutokset, jotka voidaan esittää lomakkeellesi aika ajoin, kuten ohjelmakäytännöt ja oikeudelliset ilmoitukset) muodostavat koko sopimuksen sinun ja Sictec Infotech, Inc.:n välillä ja säätelevät DeftPDF: n käyttöä, ylittäen kaikki aiemmat sopimukset sinun ja Sictec Infotech, Inc.:n välillä DeftPDF: n käytöstä. Sinua voidaan soveltaa myös lisäehtoja, joita voidaan soveltaa, kun käytät tai ostat tiettyjä muita DeftPDF-tiedostoja, tytäryhtiötuotteita, kolmannen osapuolen sisältöä tai kolmannen osapuolen ohjelmistoja.

Lain ja foorumin valinta.

Ehtoihin ja sinun ja Sictec Infotech, Inc.:n väliseen suhteeseen sovelletaan Nevadan osavaltion lakeja ottamatta huomioon sen lainvalintasäännöksiä. Sinä ja Sictec Infotech, Inc. suostut alistamaan Nevadan läänin Las Vegasissa sijaitsevien tuomioistuinten henkilökohtaiseen ja yksinomaiseen toimivaltaan.

Ehdoista

luopuminen ja erotettavuus.

Se, että Sictec Infotech, Inc. ei käytä tai pane täytäntöön mitään Ehtojen oikeutta tai määräystä, ei merkitse luopumista tällaisesta oikeudesta tai määräyksestä. Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin ehtojen määräyksen pätemättömäksi, osapuolet kuitenkin sopivat, että tuomioistuimen on pyrittävä toteuttamaan osapuolten aikomukset, jotka esitetään säännöksessä, ja ehtojen muut määräykset pysyvät täysin voimassa ja voimassa.

Vanhentumisaika.

Hyväksyt, että riippumatta päinvastaisesta laista tai laista, kaikki vaatimukset tai kanteen syyt, jotka johtuvat DeftPDF: n tai Ehtojen käytöstä tai liittyvät siihen, on jätettävä yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun tällainen vaatimus tai kanteen syy on syntynyt tai se on ikuisesti estetty.

Ehtojen osion otsikot ovat vain mukavuuden vuoksi, eikä niillä ole oikeudellista tai sopimusvaikutusta.

×
×