Vilkår for brug

Ved at bruge produkter, software, tjenester, fora eller hjemmesider tilhørende Sictec Infotech, Inc. („DeftPDF“) accepterer du følgende vilkår og betingelser og alle politikker, retningslinjer eller ændringer heraf, der kan blive præsenteret for dig fra tid til anden, herunder men ikke begrænset til programpolitikker og juridiske meddelelser (samlet kaldet „Vilkårene“). Vi opdaterer muligvis vilkårene i fremtiden, og du kan finde den nyeste version af denne aftale på https://deftpdf.com/terms.

1. Brug af produkter

Sictec Infotech, Inc., dets datterselskaber, medarbejdere og tilknyttede virksomheder („Sictec Infotech, Inc.“) tilbyder DeftPDF til dig, forudsat at du er myndig til at indgå en bindende kontrakt og ikke er en person, der er udelukket fra at modtage produkter i henhold til lovgivningen i USA eller anden gældende jurisdiktion. For at få adgang til visse produkter kan du blive bedt om at give aktuel, nøjagtig identifikation, kontakt og anden information som en del af registreringsprocessen og/eller fortsat brug af DeftPDF. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din kontoadgangskode, og er ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under din konto. Du accepterer straks at underrette Sictec Infotech, Inc. om enhver uautoriseret brug af din adgangskode eller konto eller ethvert andet brud på sikkerheden. Sictec Infotech, Inc. kan og vil ikke være ansvarlig for tab eller skade, der opstår som følge af din manglende evne til at give os nøjagtige oplysninger eller for at holde din adgangskode sikker.

2. Passende adfærd

Du forstår, at al information, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafik, video, meddelelser eller andet materiale („Indhold“) er eneansvaret for den person, som indholdet stammer fra. DeftPDF kan downloade, anmode om, eller på anden måde få indhold fra internettet eller din egen computer på din anmodning. Du forstår, at ved at bruge DeftPDF kan du blive udsat for indhold, der er stødende, uanstændigt eller anstødeligt, og at du bruger DeftPDF på egen risiko.

Du accepterer, at du er ansvarlig for din egen adfærd og alt indhold, som du opretter, transmitterer eller viser, mens du bruger DeftPDF, og for eventuelle konsekvenser heraf. Du accepterer kun at bruge DeftPDF til formål, der er lovlige, korrekt og i overensstemmelse med vilkårene og eventuelle gældende politikker eller retningslinjer. Du accepterer, at du ikke vil deltage i nogen aktivitet, der forstyrrer eller forstyrrer DeftPDF eller servere eller netværk, der er forbundet til DeftPDF. For at rapportere enhver aktivitet eller indhold, der kan være i strid med Vilkårene, bedes du kontakte på Support@DeftPDF.com

Ud over denne aftale, din brug af en bestemt DeftPDF er underlagt de politikker eller retningslinjer, der er specifikke for disse produkter, og som specifikt er inkorporeret i denne aftale.

Brugere uden for USA accepterer at overholde deres egne lokale regler vedrørende onlineadfærd og acceptabelt indhold, herunder love, der regulerer eksport af data til og fra USA eller dit bopælsland.

3. Sictec Infotech, Inc. fortrolighedspolitik

For information om vores databeskyttelsespraksis, se vores fortrolighedspolitik på https://deftpdf.com/policy. Ved at bruge DeftPDF anerkender og accepterer du, at Sictec Infotech, Inc. kan få adgang til, bevare og videregive dine kontooplysninger og ethvert indhold, der er knyttet til denne konto, hvis det kræves ved lov eller i god tro, at sådan adgang bevarelse eller videregivelse er rimeligt nødvendigt for at: (a) opfylde gældende lovgivning, regulering, juridisk proces eller håndhævelig statslig anmodning, (b) håndhæve vilkårene, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser heraf, (c) opdage, forhindre eller på anden måde løse svig, sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer (herunder, uden begrænsning, filtrering af spam), eller (d) beskytte mod overhængende skade på rettigheder, ejendom eller sikkerhed for Sictec Infotech, Inc., dets brugere eller offentligheden som krævet eller tilladt ved lov.

Du forstår, at den tekniske behandling og transmission af DeftPDF, herunder dit indhold, kan involvere (a) transmissioner over forskellige netværk; og (b) ændringer for at tilpasse sig og tilpasse sig tekniske krav til tilslutning af netværk, enheder eller produkter.

4. Ejendomsrettigheder Sictec Infotech, Inc."s rettigheder

Du anerkender og accepterer, at DeftPDF og al nødvendig software, der bruges i forbindelse med DeftPDF („Software“), indeholder proprietære og fortrolige oplysninger, der er beskyttet af gældende intellektuel ejendomsret og andre love og traktater. Du anerkender og accepterer endvidere, at indhold indeholdt i sponsorannoncer eller præsenteret for dig gennem DeftPDF er beskyttet af ophavsret, varemærker, servicemærker, patenter eller andre ejendomsrettigheder og love. Medmindre det udtrykkeligt er godkendt af Sictec Infotech, Inc. eller andre ordentlige tredjepartsrettighedshavere, accepterer du ikke at ændre, udleje, lease, udlåne, sælge, distribuere eller oprette afledte værker baseret på indhold, DeftPDF eller Software, helt eller delvist undtagen som specifikt godkendt i en separat skriftlig aftale.

I

henhold til Vilkårene og gældende licensaftaler giver Sictec Infotech, Inc. dig en personlig, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv ret og licens til at bruge objektkoden for dens Software; forudsat at du ikke (og ikke tillader nogen tredjepart at) kopiere, ændre, skabe et afledt værk af, reverse engineer, reverse assembler eller på anden måde forsøge at opdage kildekode, sælge, tildele, underlicensere, give en sikkerhedsinteresse i eller på anden måde overdrage nogen rettighed i Softwaren, medmindre en sådan aktivitet udtrykkeligt er tilladt eller krævet i henhold til loven eller udtrykkeligt godkendt af Sictec Infotech, Inc. skriftligt. Du accepterer ikke at bruge ændrede versioner af softwaren, herunder (uden begrænsning) med det formål at opnå uautoriseret adgang til DeftPDF. Du accepterer ikke at få adgang til DeftPDF på anden måde end gennem den grænseflade, der leveres af Sictec Infotech, Inc. til brug ved adgang til DeftPDF undtagen som specifikt godkendt i en separat skriftlig aftale.

Medmindre det udtrykkeligt er godkendt af Sictec Infotech, Inc. accepterer du ikke at bruge, kopiere, efterligne eller inkorporere noget varemærke, servicemærke, handelskjole, firmanavn eller produktnavn på en måde, der kan forårsage forvirring blandt forbrugerne. Du accepterer også ikke at fjerne, skjule eller ændre Sictec Infotech, Inc.'s eller nogen tredjeparts meddelelse om ophavsret, varemærker eller andre meddelelser om ejendomsrettigheder, der er fastgjort til eller indeholdt i eller tilgås i forbindelse med eller via DeftPDF eller Softwaren.

Dine rettigheder

Sictec Infotech, Inc. hævder intet ejerskab eller kontrol over noget indhold, der er indsendt, sendt eller vist af dig på eller gennem DeftPDF. Du eller en tredjepartslicensgiver beholder alt patent, varemærke og ophavsret til ethvert indhold, du indsender, sender eller viser på eller gennem DeftPDF, og du er ansvarlig for at beskytte disse rettigheder, alt efter hvad der er relevant. Ved at indsende, sende eller vise indhold på eller gennem DeftPDF, som er beregnet til at være tilgængeligt for offentligheden, giver du Sictec Infotech, Inc. en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at reproducere, tilpasse, ændre, offentliggøre og distribuere sådant indhold på DeftPDF med det formål at vise, distribuere og promovere DeftPDF. Sictec Infotech, Inc. forbeholder sig retten til at syndikere indhold indsendt, indsendt eller vist af dig på eller gennem DeftPDF og bruge dette indhold i forbindelse med ethvert produkt, der tilbydes af Sictec Infotech, Inc.. Sictec Infotech, Inc. forbeholder sig desuden retten til efter eget skøn at nægte at acceptere, poste, vise eller overføre indhold.

Du erklærer og garanterer, at du har alle de rettigheder, magt og autoritet, der er nødvendig for at give de rettigheder, der er tildelt heri til ethvert indsendt indhold.

Andre

Adobe, Adobe-logoet, Adobe PDF, Adobe PDF-logoet, Acrobat, Flash, Flash-logoet (stiliseret „f“), LiveCycle, LiveCycle Forms ES, PostScript, PostScript-logoet, Reader og XMP er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Apple, Apple-logoet, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac-logoet, Mac OS, OS X, Safari og TrueType er varemærker tilhørende Apple, Inc.

CNET, „cnet.com“ og CNET-logoet er varemærker tilhørende CBS Interactive, Inc.

Facebook og „f“ -logoet er varemærker tilhørende Facebook, Inc.

Google, Google Chrome, Google-logoet og Google Chrome-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.

Intel og Pentium er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.

Lifehacker og Lifehacker-logoet er varemærker tilhørende Kinja, Gawker Media, LLC, Blogwire KFT og/eller nogen af deres tilknyttede selskaber.

Mashable, Mashable logoet, „M“ -logoet, er varemærker tilhørende Mashable, Inc.

Microsoft, .NET-logoet, ActiveX, Excel, Excel-lanceringsikonet, IntelliSense, Internet Explorer, Internet Explorer-logoet, PowerPoint, PowerPoint-lanceringsikonet, Security Shield-logoet, Silverlight, Silverlight-logoet, SQL Server, Silverlight-logoet, SQL Server, Visual Basic, Visual C #, Visual Studio, Windows, Windows-logoet, Windows Server, Windows Vista og Word-lanceringsikonet er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder.

Mozilla, Mozilla-logoet, Firefox og Firefox-logoet er varemærker tilhørende Mozilla Foundation.

Opera og Opera-logoet er varemærker tilhørende Opera Software ASA.

PC World, PCWORLD.COM, PCWORLD.COM online og deres respektive logoer er varemærker tilhørende International Data Group, Inc. (IDG Consumer & SMB/IDGCSMB).

Twitter-navnet, Twitter-logoet, Twitter T, Tweet, og Twitter-fuglen er varemærker tilhørende Twitter, Inc.

5. SOFTWARE OG AUTOMATISKE OPDATERINGER

Din brug af software leveret af Sictec Infotech, Inc. vil være underlagt Vilkårene og eventuelle yderligere vilkår og betingelser i slutbrugerlicensaftalen, der ledsager sådan software. Sictec Infotech, Inc. Software rapporterer muligvis automatisk versionsnummer eller anden diagnostisk information og kan automatisk downloade opgraderinger til softwaren for at opdatere, forbedre og videreudvikle DeftPDF, herunder levering af fejlrettelser, programrettelser, forbedrede funktioner, manglende plug-ins og nye versioner. I tilfælde af en konflikt mellem Vilkårene og licensaftalen for Softwaren har licensaftalen forrang.

6. POLITIKKER VEDRØRENDE OPHAVSRET OG VAREMÆRKER

Det er vores politik at reagere på meddelelser om påstået overtrædelse, der er i overensstemmelse med USA's Digital Millennium Copyright Act eller anden gældende lov og at afslutte konti for gentagne overtrædere.

For information om vores varemærke klageprocedure, bedes support@DeftPDF.com. Enhver brug af Sictec Infotech, Inc.'s handelsnavne, varemærker, servicemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske brandfunktioner skal være i overensstemmelse med Vilkårene og i overensstemmelse med Sictec Infotech, Inc.'s daværende gældende retningslinjer for brug af Brand Feature.

7. GENERELLE PRAKSISSER VEDRØRENDE BRUG OG OPBEVARING

Du bekræfter, at Sictec Infotech, Inc. ikke har noget ansvar for sletning eller fejl i opbevarelsen af Indhold og anden kommunikation, der vedligeholdes eller overføres af DeftPDF. Du anerkender, at Sictec Infotech, Inc. muligvis ikke har sat nogen fast øvre grænse for antallet af transmissioner, du måtte sende eller modtage via DeftPDF eller mængden af brugt lagerplads; vi bevarer dog retten til efter eget skøn at skabe grænser til enhver tid med eller uden varsel.

Ved ophør af din brug af DeftPDF, herunder ved modtagelse af et certifikat eller andet juridisk dokument, der bekræfter din død, lukker Sictec Infotech, Inc. din konto, og du vil ikke længere være i stand til at hente indhold indeholdt på denne konto.

8. MODIFIKATIONER TIL PRODUKT

Sictec Infotech, Inc. forbeholder sig ret til når som helst og fra tid til anden at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, DeftPDF (eller en del heraf) med eller uden varsel. Du accepterer, at Sictec Infotech, Inc. ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for ændringer, suspension eller ophør af DeftPDF.

9. OPSIGELSE

Du kan til enhver tid afbryde din brug af DeftPDF. Du accepterer, at Sictec Infotech, Inc. til enhver tid og uanset årsag, herunder en periode med kontoinaktivitet, kan opsige din adgang til DeftPDF, opsige Vilkårene eller suspendere eller opsige din konto. I tilfælde af opsigelse vil din konto blive deaktiveret, og du får muligvis ikke adgang til DeftPDF, din konto eller filer eller andet indhold indeholdt på din konto. Afsnit 9 (Opsigelse), 12 (Erstatning), 13 (Ansvarsfraskrivelse), 14 (Ansvarsbegrænsninger), 15 (Undtagelser og begrænsninger) og 18 (herunder lovvalg, adskillelighed og forældelsesfrist), i Vilkårene, skal overleve udløb eller opsigelse.

10. REKLAMER

Nogle DeftPDF understøttes af annonceindtægter og kan vise reklamer og kampagner på produktet. Sådanne reklamer kan målrettes mod indholdet af oplysninger, der er gemt på DeftPDF, forespørgsler via DeftPDF eller andre oplysninger. Måden, tilstanden og omfanget af reklame fra Sictec Infotech, Inc. på deres produkter kan ændres. Som overvejelse for din brug af DeftPDF accepterer du, at Sictec Infotech, Inc. kan placere sådan reklame, og at Sictec Infotech, Inc. ikke er ansvarlig eller ansvarlig for tab eller skade af nogen art, som du måtte lide som følge af tilstedeværelsen af sådanne annoncører på DeftPDF eller din efterfølgende omgang med annoncører.

11. LINKS

DeftPDF kan give, eller tredjeparter kan give, links til andre World Wide websteder eller ressourcer. Sictec Infotech, Inc. har muligvis ingen kontrol over sådanne websteder og ressourcer, og du anerkender og accepterer, at Sictec Infotech, Inc. ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne eksterne websteder eller ressourcer, og ikke støtter og er ikke ansvarlig eller ansvarlig for noget indhold, reklame, produkter eller andet materiale på eller tilgængeligt fra sådanne websteder eller ressourcer. Du anerkender og accepterer endvidere, at Sictec Infotech, Inc. ikke er ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brug af eller afhængighed af sådant indhold, varer eller produkter, der er tilgængelige på eller via et sådant websted eller ressource.

12. SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at holde Sictec Infotech, Inc. skadesløse og skadesløsholde Sictec Infotech, Inc., og dets datterselskaber, tilknyttede selskaber, officerer, agenter, medarbejdere, annoncører, licensgivere, leverandører eller partnere, (samlet „Sictec Infotech, Inc. og partnere“) fra og imod ethvert tredjepartskrav, der opstår som følge af eller på nogen måde relateret til din brug af DeftPDF, overtrædelse af vilkårene eller andre handlinger i forbindelse med brug af DeftPDF, overtrædelse af vilkårene eller andre handlinger i forbindelse med brug af DeftPDF, overtrædelse af vilkårene eller andre handlinger i forbindelse med brug af DeftPDF FTPDF, herunder ethvert ansvar eller udgifter, der opstår som følge af alle krav, tab, skader (faktiske og følgeskader), sager, domme, sagsomkostninger og advokater gebyrer af enhver art og art. I et sådant tilfælde vil Sictec Infotech, Inc. give dig skriftlig meddelelse om et sådant krav, sag eller handling.

13. ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTIER

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT:

  1. DIN BRUG AF DEFTPDF ER PÅ DIN ENESTE RISIKO. DEFTPDF LEVERES PÅ EN „SOM DEN ER“ OG „SOM TILGÆNGELIG“ BASIS. I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED LOV, SICTEC INFOTECH, INKL. MOMS. OG PARTNERE FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER AF ENHVER ART, HVAD ENTEN DET ER UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE.

  2. SICTEC INFOTECH, INC. OG PARTNERE GARANTERER IKKE, AT (i) DEFTPDF VIL OPFYLDE DINE KRAV, (ii) DEFTPDF VIL VÆRE UAFBRUDT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI, (iii) DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF DEFTPDF, VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE, (iv) KVALITETEN AF PRODUKTER, TJENESTER, INFORMATION ELLER ANDET MATERIALE KØBT ELLER OPNÅET AF DIG GENNEM DEFTPDF VIL OPFYLDE DINE FORVENTNINGER, OG (V) EVENTUELLE FEJL I SOFTWAREN VIL BLIVE RETTET.

  3. ALT MATERIALE, DER DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN MÅDE OPNÅS VED BRUG AF DEFTPDF, SKER EFTER EGET SKØN OG RISIKO, OG AT DU ALENE ER ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER ANDEN ENHED ELLER TAB AF DATA, DER SKYLDES DOWNLOAD AF SÅDANT MATERIALE.

  4. INGEN RÅD ELLER INFORMATION, HVAD ENTEN DET ER MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, OPNÅET AF DIG FRA SICTEC INFOTECH, INC. ELLER GENNEM ELLER FRA DEFTPDF SKAL SKABE NOGEN GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I VILKÅRENE.

14. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT SICTEC INFOTECH, INC. OG PARTNERE ER IKKE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, FØLGESKADER ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELVOM SICTEC INFOTECH, INC. ELLER PARTNERE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER) SOM FØLGE AF: (i) BRUGEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DEFTPDF; (ii) OMKOSTNINGERNE VED INDKØB AF ERSTATNINGSVARER OG TJENESTER, DER STAMMER FRA VARER, DATA, OPLYSNINGER ELLER TJENESTER KØBT ELLER INDHENTET ELLER MEDDELELSER MODTAGET ELLER TRANSAKTIONER INDGÅET GENNEM ELLER FRA DEFTPDF; (iii) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA; (iv) erklæringer eller adfærd ENHVER TREDJEPART PÅ DEFTPDF; ELLER (v) ETHVERT ANDET SPØRGSMÅL VEDRØRENDE DEFTPDF.

15. UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER

INTET I DENNE AFTALE ER BEREGNET TIL AT UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE NOGEN BETINGELSE, GARANTI, RET ELLER ANSVAR, SOM IKKE LOVLIGT KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER ELLER BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR TAB ELLER SKADE FORÅRSAGET AF UAGTSOMHED, KONTRAKTBRUD ELLER MISLIGHOLDELSE AF UNDERFORSTÅEDE VILKÅR ELLER HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. DERFOR GÆLDER KUN OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER I AFSNIT 13 OG 14, SOM ER LOVLIGE I DIN JURISDIKTION, FOR DIG, OG VORES ANSVAR VIL VÆRE BEGRÆNSET TIL DET MAKSIMALE OMFANG, LOVEN TILLADER.

16. NO THIRD PARTY BENEFICIARIES

You agree that, except as otherwise expressly provided in the Terms, there shall be no third party beneficiaries to the Terms.

17. NOTICE

You agree that Sictec Infotech, Inc. may provide you with notices, including those regarding changes to the Terms, by email, regular mail, or postings on DeftPDF.

 

18. REFUSION POLITIK

  • Abonnement:
    • Betalinger refunderes ikke. Hvis du annullerer, du modtager ikke en refusion, inklusive for delvist brugte tjenesteperioder. Der er omstændigheder, hvor DeftPDF kan give refusion fra sag til sag. Beslutningen om at give dem er efter DeftPDFs eget og absolutte skøn.

  • Oversættelse:
    • Restitutioner udstedes så hurtigt som muligt ved funktionsfejl i vores system. Vi vil ikke være i stand til at udstede refusioner for oversættelser med lav nøjagtighed eller ikke-oversættelig fil (scannet PDF eller billeder)

19. GENEREL INFORMATION

Hele aftalen.

Vilkårene (herunder politikker, retningslinjer eller ændringer, der kan blive præsenteret for din formular fra tid til anden, såsom programpolitikker og juridiske meddelelser) udgør hele aftalen mellem dig og Sictec Infotech, Inc. og regulerer din brug af DeftPDF, hvilket erstatter eventuelle tidligere aftaler mellem dig og Sictec Infotech, Inc. om brug af DeftPDF. Du kan også være underlagt yderligere vilkår og betingelser, der kan gælde, når du bruger eller køber visse andre DeftPDF, tilknyttede produkter, tredjepartsindhold eller tredjepartssoftware.

Valg af lov og forum.

Vilkårene og forholdet mellem dig og Sictec Infotech, Inc. er underlagt lovgivningen i staten Nevada uden hensyntagen til dens lovvalgsbestemmelser. Du og Sictec Infotech, Inc. accepterer at underkaste sig den personlige og eksklusive jurisdiktion for domstolene i amtet Nevada, Las Vegas.

Frafald og adskillelse af vilkår.

Sictec Infotech, Inc.'s manglende udøvelse eller håndhævelse af nogen rettighed eller bestemmelse i Vilkårene udgør ikke et afkald på en sådan ret eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i Vilkårene af en kompetent domstol finder ugyldig, parterne er ikke desto mindre enige om, at retten skal bestræbe sig på at gennemføre parternes intentioner som afspejlet i bestemmelsen, og de øvrige bestemmelser i Vilkårene forbliver i fuld kraft og virkning.

Forældelsesfrist.

Du accepterer, at uanset enhver lov eller lov, der er modsat, skal ethvert krav eller søgsmål, der opstår som følge af eller relateret til brug af DeftPDF eller Vilkårene, indgives inden for et (1) år efter, at et sådant krav eller søgsmål opstod eller for evigt er spærret.

Afsnitsoverskrifterne i Vilkårene er kun for nemheds skyld og har ingen juridisk eller kontraktmæssig virkning.

×
×