Alternate Text

DEFT PDF Web

Działa w przeglądarce.Nasze serwery przetwarzają pliki za Ciebie. Pliki pozostają bezpieczne. Po przetworzeniu są trwale usuwane.

Spróbuj teraz.

Przewodniki do PDF

Jak edytować pliki PDF
Alternate Text
 • Select "Edit" PDF at the menu
 • Upload PDF file to the PDF editor tool
 • Select texts to edit and change the format
 • After editing, select "Apply Changes"
 • Download your file to save the new PDF with changes made
 • You can also Print, upload to Dropbox/Google drive or share the file
Jak wpisać w formacie PDF
Alternate Text
 • Select "Fill & Sign" at the menu
 • Upload PDF file to the PDF Fill & Sign tool
 • Select "I'm filling out" to the options presented
 • To insert new text, select "Text" and insert to the area desired
 • Edit the text box
 • Click "Apply Changes" and download to save the edited PDF
Jak skompresować plik PDF
Alternate Text
 • Select "Compress" PDF at the menu
 • Upload PDF file to the PDF compress tool
 • Once uploaded, select "More Options" to change the settings
 • Click "Compress PDF" to process the file
 • Download your file to save the new PDF with changes made
 • You can also Print, upload to Dropbox / Google Drive or share the file
×
Alternate Text

Zaloguj się do swojego konta

Nie masz jeszcze konta u nas.
Zarejestruj się w Google

By logging in with Google you agree to the terms and privacy policy